Kolmapäev

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Kui valgus sündis särama
ja Isa kirkust näitama
Ta valgusest lõi valguse
ja nõnda päev sai alguse.

Siis päike tõusis taevasse
ja paistis inimkonnale
et oskaks tema säraga
me Isa kirkust võrrelda.

Nüüd Püha Vaim, meid juhata
meil tõde valest eralda,
et Isa armu abiga
jääks meie tõotus püsima.

Meil lase teha palju head
ja hoida kindlalt püsti pead
et oma saatust taludes,
me võidaksime raskused.

Me keelt ja kirge talitse,
me meelt ja mõistust valitse,
et vaim võiks usust toituda
ja kõigest kurjast hoiduda.

Meid hoia, kaitse, kinnita,
Sa oma ihu, verega,
et Sinu Vaimust kantuna
me hing võiks õnnest joobuda.

Kuid seegi päev kord möödub, kaob
saab rõõmust kurbus, õnnest kaos.
Kui arm ja lootus hirmuks vaob
usk hoiab meeleheidet vaos.

Sest ükskord ikka koidab päev,
mis iialgi ei looja näe.
Kes Poega suutis uskuda
saab Isa juurde elama. Aamen.

1 ant.  Kindel on mu süda, oh Jumal, kindel on mu süda. * Tahan laulda ja mängida.

psalm 108

Kindel on mu süda, Jumal! * Tahan laulda ja mängida -

tõuse üles, mu hing † ärka, lüüra, ärka, kannel - * tahan äratada koitu!

Issand, ma tahan Sind tänada * rahvaste seas,

Sinule mängida * hõimude keskel,

sest taevast kõrgem on Sinu arm, * Sinu truudus ülem pilvedest.

Ülenda ennast üle taevaste, Jumal, * üle kogu ilmamaa olgu Su au!

Et pääseksid Su armsad, * aita oma vägeva käega - vasta meile!

Jumal ütleb oma pühapaigast: † "Mina võidan - jagan ära Sekemi, * mõõdan välja Sukkoti oru!

Minu on Gilead, minu Manasse, Efraim mu kiiver, Juuda mu sau -

Moab ent mu pesunõu, † Edom mu jalajäri, * vilistid mu võidukoor!"

Kes viiks aga Kivilinnuse vastu, * kes saadaks meid Edomi juurde?

Kas oled meid ära tõuganud, Jumal, * ei lähe enam välja meie malevaga?

Tule meile appi vaenlase vastu - * inimese abi ju tühine!

Jumalaga koos teeme vägevaid tegusid - * Tema tallab me vaenlased.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Kindel on mu süda, oh Jumal, kindel on mu süda. * Tahan laulda ja mängida.

2 ant.  Issand on mind riietanud päästeriietega ja katnud õigusekuuega.

laul Js 61:10-62:5

Mina rõõmutsen väga Issandas, * mu hing ilutseb mu Jumalas,

sest ta on mind riietanud päästeriietega, * katnud õigusekuuega,

otsekui oleks peigmees enesele pähe pannud piduliku peakatte * või pruut ennast ehetega ehtinud.

Sest nagu maa toob esile oma kasvud * ja aed laseb võrsuda oma külvi,

nõnda laseb ka Issand Jumal võrsuda õigust ja kiitust * kõigi rahvaste ees.

Siioni pärast ma ei vaiki * ega jää rahule Jeruusalemma pärast,

enne kui tema õigus hakkab paistma * ja tema pääste põleb otsekui tõrvik.

Siis saavad rahvad näha su õigust * ja kõik kuningad su au.

Ja sulle antakse uus nimi, * mille määrab Issanda suu.

Siis oled sa toredaks krooniks Issanda käes * ja kuninglikuks peaehteks oma Jumala pihus.

Sinust ei kõnelda enam kui “Hüljatust” ega kõnelda su maast enam kui “Laastatust”, * vaid sind hüütakse “Minu armsam” ja su maad “Abikaasa”,

sest Issand armastab sind * ja su maa saab mehele.

Sest nagu noor mees naib neitsi, * nõnda naivad sind su pojad;

ja nagu peigmees tunneb rõõmu pruudist, * nõnda tunneb su Jumal rõõmu sinust.

Au olgu Isale ja Pojale * Ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Issand on mind riietanud päästeriietega ja katnud õigusekuuega.

3 ant.  Ma tahan Issandat kiita oma eluaja.

psalm 146

Kiida Issandat, mu hing! * Tahan Issandat kiita kuni elan,

Jumalale mängida * nii kaua kui mind on!

Ärge lootke valitsejate peale † ega ühegi inimese peale - * inimesest ei ole päästjat;

kui ta vaim läheb välja, † saab ta jälle põrmuks - * silmapilk on otsas ta nõu.

Õnnis see, kelle abi on Jaakobi Jumal, * kes loodab Issanda, oma Jumala peale!

Tema on teinud taeva ja maa, * mere ja kõik, mis seal on.

Tema on ikka truu - † mõistab õigust rõhutuile, * annab leiba näljastele.

Issand sõlmib lahti köidetud, * Issand teeb lahti pimedate silmad,

Issand aitab üles maharõhutud, * Issand armastab õigeid,

Issand kaitseb külalisi - * Tema peab üleval orbu ja leske, ent õelate võimu ajab nurja.

Issand on igaviku kuningas - * põlvest põlve sinu Jumal, Siion!

Au olgu Isale ja Pojale * Ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Ma tahan Issandat kiita oma eluaja.

Lugemine 5Ms 4:39-40a
Tea täna ja talleta oma südames, et Issand on Jumal ülal taevas ja all maa peal, teist ei ole! Ja sa pead pidama tema seadlusi ja käske, mis ma täna sulle annan.

Lühike responsorium Ps 34:2
E. Ma tänan Issandat * igal ajal.
K. Ma tänan Issandat * igal ajal.
E. Alati on Tema kiitus minu suus.
K: Igal ajal.
E: Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K. Ma tänan Issandat * igal ajal.

BENEDICTUS Teenige Issandat pühaduses, sest Ta päästab meid meie vaenlaste käest.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Teenige Issandat pühaduses, sest Ta päästab meid meie vaenlaste käest.

Palved
Õnnistatud olgu meie Issand Jeesus Kristus, kes oma Sõna kaudu meie elu valgustab. Palvetagem Tema poole:
E. Võta meid kuulda, kirkuse kuningas.
Sa oled meid pimedusest oma imelisse valgusse kutsunud;
– juhi täna meie mõtteid ja tegusid.
E. Võta meid kuulda, kirkuse kuningas.
Sa avasid pimedate silmad;
– aita meid meie uskmatuses.
E. Võta meid kuulda, kirkuse kuningas.
Tee, et me ebaõnnes käega ei lööks
– ja õnnepäevadel Sind tänaksime.
E. Võta meid kuulda, kirkuse kuningas.
Aita meil Sinu armastusse jääda,
– et me iial Sinust ei lahkuks.
E. Võta meid kuulda, kirkuse kuningas.

Meie Isa
Palve

Issand, pea meeles oma püha lepingut, mille Talle veri uuendas. Kingi oma rahvale pattude andeksandmine ja rohkenda tema päästet päevast päeva kuni lunastuse täitumiseni. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale