Katoliku Kirik EestisPalve toetada annetuse tegemisega peapiiskop Eduard Profittlichi S. J. õndsakskuulutamise protsessi kulude katmist

Juba mitu aastat on Eesti Apostellikus Administratuuris kestnud peapiiskop Eduard Profittlichi S.J. õndsakskuulutamise protsessi piiskopkondlik faas. Tegemist on suursündmusega kogu Katoliku Kiriku ajaloos Eestis, mis jääb pikaks ajaks eestlaste hinge ning katoliiklaste palvesse.

Eduard Profittlichi S.J õndsakskuulutamise protsess algas 2003. aastal Venemaal, kus peapiiskop suri. 2014. aastal anti Eesti Apostellikule Administratuurile protsess üle, kus see oli eelnevalt seotud Venemaal hukatud 15 märtri protsessiga. Apostellik Administratuur on süvitsi uurinud Jumala sulase Eduard Profittlichi elu, tööd ja märterlust ning nüüdseks on piiskopkondlik faas lõppemas ja dokumendid jõuavad Rooma sel kevadel. Jumala sulase Eduard Profittlichi õndsakskuulutamise protsessi jätkumisel Roomas tuleb Eesti Apostellikul Administratuuril katta sellega seonduvalt märkimisväärses ulatuses kulusid.

Loengud Profittlichist Tartus

Loe edasi: Loengud Profittlichist TartusTartu Katoliku Hariduskeskuse juures (Jakobi 41) toimuvad loengud Jumala sulase peapiiskop Eduard Profittlichi kohta. Loengud toimuvad kord kuus pühapäeviti kohe pärast eestikeelset Püha Missat, orienteeruvalt kell 13.30. Loengud viib läbi dr. Marge-Marie Paas.

Ajakava:

20.01 Eduard Profittlich, S.J. Sissejuhatav loeng. Elulugu ja kuidas palvetada tema eeskostel.
17.02 Peapiiskopi jutlused ja tekstid.1.
24.03 Peapiiskopi jutlused ja tekstid.2.
28.04 Vaimsed praktikad.
19.05 Eduard Profittlichi pärand.

Kõik on kutsutud kuulama.

Eeskostepalved õndsakskuulutamise protsessi ajal

Loe edasi: Eeskostepalved õndsakskuulutamise protsessi ajalKiriku õpetuse kohaselt on avatud südame ja meelega Jumala sulase poole suunatud palve alati selline, mida Jumal kindlasti kuulda võtab. Inimene, kes palvetab täielikult Issandat, Jeesust Kristust usaldades, vagaduses ja kannatliku meelega Jumala sulase eestkostet paludes, pälvib Jumalalt erilise armu, sest Jumal suhtleb oma sulasega. Oluline on, et sellisel palvel oleks kindel intentsioon ning et oldaks oma palveelus püsiv.

Jumala poolt kuuldavõetud eestkostepalvetest saadud arm on arm kogu kirikule. Seepärast võiks iga palvetaja selliselt saadud armust oma piiskopile kirjalikult teada anda (anonüümselt). Oma koguduse hingekarjasena saab nii ka piiskop selle armu eest Jumalat tänada. Jumala sulane ootab meie palveid alati, olles valmis neid palgest palgesse Jumalale vahendama.

Kõikidest kuuldavõetud palvetest ja saadud armudest Jumala sulase Eduard Profittlichi kaudu, palume kirjutada:

Edikt seoses Jumala sulase Eduard Profittlich S.J. (1890-1942) õndsakskuulutamisega

Loe edasi: Edikt seoses Jumala sulase Eduard Profittlich S.J.  (1890-1942)  õndsakskuulutamisega13. oktoobril 2017, Dr. Marge Paas, õndsakskuulutamise protsessi piiskopkondlik postulaator, on palunud alustada Eesti Apostellikus Administratuuris Jumala sulase peapiiskop EDUARD PROFITTLICH, S.J. elu, töö, vooruste ja märterluse ametlikku uurimist. Olles tutvunud postulaatori poolt esitatud Supex Libellusega, ja kinnitades selle 27.novembril 2017 oma dekreediga, annan teada, et õndsakskuulutamise protsess on piiskopkonnas avatud. Vastavalt 7. veebruari 1983.a. Pühakuks Kuulutamise Kongregatsiooni poolt avaldatud dokumendile Normae Servandae sätetele avalikustatakse käesolev edikt lähtudes postulaatori taotlusest.

Kutsun kõiki ustavaid inimesi andma mulle kasulikku teavet, materjale, dokumente, mis aitaks edasi Jumala sulase Eduard Profittlichi S.J. õndsakskuulutamise uurimist Eesti Apostellikus Administratuuris. Kõik teave, isiklik või avalik, autentsed koopiad dokumentidest, kirjadest, raamatutest palun esitada Administratuuri kantslerile isa Igor Gavrilchikule.

Palve Jumala sulase peapiiskop Eduard Profittlichi, S.J. õndsakskuulutamise eest

Loe edasi: Palve Jumala sulase peapiiskop Eduard Profittlichi, S.J. õndsakskuulutamise eestKõigeväeline Jumal, Sinu Poeg kannatas ja suri ristil inimeste päästmiseks. Tema eeskujul armastas Sinu sulane peapiiskop Eduard Profittlich, S.J. Sind kogu südamest, teenis Sind ustavalt tagakiusamise ajal ja andis oma elu Kiriku eest. Arva ta oma õndsate hulka, et tema ustavuse ja armastuse eeskuju säraks kogu maailma ees. Palun Sind, võta tema eeskostel kuulda minu palve...... Kristuse, meie Issanda nimel. Aamen.

Palvet võib kasutada privaatselt.

+ Msgr. Piiskop Philippe Jourdan,
Tallinn 01.06.2017

Seoses Jumala sulase peapiiskop Eduard Profittlichi, S.J. õndsakskuulutamise protsessiga, Eesti Apostellik Administratuur palub saata kirjalikult Jumala sulase eeskoste läbi toimunud armudest järgnevale epostile: .

22. veebruar - Jumala sulase Eduard Profittlich S.J. mälestuspäev

Loe edasi: 22. veebruar - Jumala sulase Eduard Profittlich S.J. mälestuspäev

Peapiiskop Eduard Profittlich S.J. sündis 11. septembril 1890. aastal Birresdorfis Saksamaal. Ta oli saksa rahvusest katoliku vaimulik, jesuiit, aastast 1931 katoliku kiriku apostellik administraator Eestis ja aastast 1936 piiskop. Tänavu 22. veebruaril 2019 möödub 77 aastat peapiiskop Eduard Profittlichi surmast. Praegu on hea aeg just kogu südamega pöörduda palves eeskoste saamiseks Jumala sulase Eduard Profittlichi poole.

Profittlichi hakkas oma venna Peteri jälgedes juba noorelt huvitama preestrikutsumus ja 1913. sai temast noviits Heerenbergis, kust peale lõpetamist siirdus noor Profittlich Valkenbergi jesuiitide kõrgkooli. Alamdiakoniks pühitseti ta Trieri toomkirikus aastal 1916. Aastal 1922, kui teda pühitseti ka diakoniks ja preestriks, sõitis Profittlich edasiõpinguteks Krakowisse, kus talle omistati 1923.a. kõrgeim kraad filosoofias ja 1924.a. teoloogias.