Katoliku Kirik EestisProfittlichi dokumentide avamine Roomas

kongregatsioonis11. aprillil avati Pühakukskuulutamise Kongregatsioonis kõik Rooma toimetatud Jumala Sulase Eduard Profittlichi S.J dokumendid. Dokumentide pidulik avamine toimus hommikul kell 8.30, kus viibisid Kongregatsiooni poolt mons. Pappalardo, Roomas faasi postulaator isa Cebollada S.J ja Eestist Marge-Marie Paas Rooma-Katoliku Kirikust.

Avamise alguses palvetati ühiselt ja paluti Rooma faasi edukaks kulgemiseks Jumala armu.

Edasi, peale Paasapühi toimub Eestist toimetatud dokumentide läbivaatus ja analüüs. Vajadusel tuleb juurde otsida arhiivimaterjale, mida on vaja õndsakskuulutamiseks. Läbivaatlus kestab kuni kuus kuud. Siis nimetatakse Kongregatsiooni poolt relator protsessi juhtimiseks Vatikanis.

Samal ajal aga algab Positsio ehk õndsaks-märtriks kuulutamise teadusprojekti kirjutamine, mis on mahukas töö ja koostatakse Kongregatsiooni jõudnud dokumentide põhjal. Positsio valmimisel esitatakse see esmalt ajalookomisjonile, seejärel teoloogiakomisjonile ning siis kardinalide kolleegiumile, kes omakorda esitavad eksperthinnangutega Positio super Martyrio Rooma paavstile kinnitamiseks.

Positio laiapõhjalise kirjutamise ja komisjonide töö seadis sisse kogu Kirikule paavst Johannes Paulus II, et iga riiki ja/või piiskopkonda jääks ajalooline-teaduslik uurimus õndsakskuulutamisest.

Social button for Joomla