Katoliku Kirik EestisPeeter-Pauli koguduse laste- ja noortelaagrid 2018

lastelaager2Kutsume lapsi ja noori koguduse suvelaagritesse Kodasemale! Laagrid pakuvad mõnusat puhkust, kuid aitavad ka süvendada ja kasvatada suhet Jumalaga ning äratada huvi Missa, palve ja usu vastu, olles seega pühapäevakooli ja koduse vaimse kasvatuse väga tähtis jätk ning täiendus. Laagrid on justkui vaimne oaas pärast kõrberännakut – kooliaastat, mille jooksul lapsed ja noored on hõivatud õppimise ja palju muuga ning Jumalaga kohtumiseks ja usus kasvamiseks ei pruugi olla palju aega ega võimalusi. Laagripäevad annavad aga kosutust ning aitavad südameid uuesti täita.

2018 suvel toimub Kodasemal kaks eestikeelset laagrit – üks lastele ja teine noortele. Mõlemal laagril on üks läbiv põhiteema ning lisaks sellele on igal laagripäeval oma alateema, millega on seotud kõik päeva jooksul toimuv: Püha Missa, palved (hommiku- ja õhtupalvused, mõnel päeval ka Roosipärg, Ristitee, adoratsioon või teised palved), vestlused ja katehheesid, laulutunnid, mängud ja vabaaja tegevused.

Laagrite ajad ja teemad:

15.07-22.07: lastelaager „Jumala laste oaas. Kahekõnes Jumalaga“ (7-12 aastastele)
Laagripäevade jooksul keskendume sellele, et Jumal tahab elada meie südameis, tahab olla meiega kahekõnes. See toimub eelkõige püha Missa ajal: Ta räägib meiega, annab oma sõna ja ootab, et me vastaksime oma sõna ja eluga.
Laagripäevade teemad: liturgia on meie kahekõne Jumalaga, kuulen Jumala sõna, minu vastus Jumala sõnale – usk, minu vastus Jumala sõnale – elu tunnistus, Jumal meie seas, Jumal meis, lepitus ja ühtsus, liturgias ohverdame Jumalale oma rõõmu ja raskused. Iga teema puhul püüame lisaks teadmiste saamisele arendada ka konkreetseid oskuseid nagu kuulekus, hea kuulamisoskus, tähelepanelikkus, täpsus pihil, sagedane Armulaua vastuvõtmine, laitmatus, suuremeelsus ja rõõm.
Laagris osalemise tasu on 60 eurot.

05.08 - 15.08.2018: noortelaager „Uue tee oaas. Minu suhted Jumala ja teisega“ (13-18 aastastele)
Laagris olemise aeg peaks muutma meie elu, nii et tahame õppida ja samal ajal ehitada õigeid suhteid Jumala ja teistega. Niimoodi algab meie elu uus tee, mis võimaldab meil tõeliselt armastada ja andeks anda, isegi kui see on raske ja nõudlik.
Laagripäevade teemad: usk – meie kohtumine Jumalaga, elu läbivaatamine evangeeliumi valguses, minu suhted vanematega, minu suhted õdede-vendadega, minu suhted eakaaslastega, elu uus kultuur, puhtus ja tagasihoidlikkus, minu aeg – Jumala and, vastutus oma sõnade ja tegude eest, meeleparanduse sakrament – südant muutev kohtumine, Euharistia kui armastuse kool.
Laagris osalemise tasu on 80 eurot.

Osalejad ei pea olema katoliiklased, kuid neil peab olema soov osaleda katoliiklikus laagris ja vanemate nõusolek osalemiseks.

Vaata pilte eelmise aasta laagritest: lastelaager 2017 ja noortelaager 2017.

Laagritesse registreerimine: isa Wodek, või 5555 8249.

Social button for Joomla