Katoliku Kirik EestisRistitee lastele

rt14pLaupäeval, 22. märtsil kl.11.00, toimus p-de Peetruse ja Pauluse Katedraalis Ristitee. 

 

Lapsed loevad peatuste tekste (vt. missuguses järjekorras allpoolt).

Alguses preester loeb palve, seejärel kõik loevad usutunnistust.

Läheme esimese peatuse juurde lauluga:

Kummardame Sind, Kristus, õnnistatud Su nimi, Su Ristisurma läbi

lunastatud maailm, Su Ristisurma läbi lunastatud maailm.

I Peatus:

Preester loeb peatuse nime

Palve:

Preester: Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus ja kiidame Sind.
Kõik: Sest oma Püha Risti läbi oled Sa maailma lunastanud.

Laps loeb peatuse teksti

Meie Isa...

Ole tervitatud Maarja...

Au olgu Isale,...

Palve:

Preester: Halasta meie peale, Issand, halasta meie peale.
Kõik: Ole meile armuline oma Pühima Kannatuse pärast.

Läheme II peatuse juurde lauluga "Kummardame Sind, Kristus"

 

Ja niimoodi kordame iga peatuse juures.

Lõpetame kiriku keskel preestri palvega.

 


Ristitee peatused. Kes loeb teksti:

1. Jeesus mõistetakse surma:   Preester

2. Jeesus võtab risti oma õlale:  Oliver Aaron

3. Jeesus nõrkeb risti raskuse all: Hubert

4. Jeesus kohtub oma kurva Emaga: Õnne-Mary

5. Siimon Küreenest kannab Jeesuse risti: Robert

6. Veronika annab Jeesusele higirätiku: Markus

7. Jeesus nõrkeb teist korda risti raskuse all:

8. Jeesus kohtab nutvaid naisi: Rahel

9. Jeesus nõrkeb kolmandat korda risti raskuse all:

10. Jeesusel rebitakse riided seljast: Marius

11. Jeesus lüüakse risti: Karl Otto

12. Jeesus sureb ristil:  Preester

13. Jeesus võetakse ristilt:  Magnus

14. Jeesus maetakse hauda: Jürgen

 

Social button for Joomla