MaarjapaisIlmus isa Pedro Cervio raamat “Tarvis on vaid üht”

Loe edasi: Ilmus isa Pedro Cervio raamat “Tarvis on vaid üht”Eelolevalt pühapäeval, 18. märtsil kell 13:00 toimub Püha Johannes Paulus II saalis isa Pedro Cervio uue raamatu “Tarvis on vaid üht” esitlus, kus osaleb ka piiskop Philippe Jourdan.

Rooma-Katoliku Tallinna Peeter-Pauli kiriku preestrina on Argentiinast pärit isa Pedro Cervio andnud koguduse liikmetele ikka ja jälle nõu, kuidas elada nii, et meie elu poleks lahutatud kaheks eri osaks – usueluks ja argipäevaks –, vaid et need kaks poolt moodustaksid terviku.

Paavst Franciscus külastab Eestit septembris

Loe edasi: Paavst Franciscus külastab Eestit septembrisTeisipäeval, 25. septembril tuleb Eestisse ühepäevasele visiidile roomakatoliku kiriku pea paavst Franciscus.

Balti riikide viisiidi käigus külastab Püha Isa Leedus Vilniust ja Kaunast 22.-23. septembril ning 24. septembril Lätis Riiat ja Aglonat. 25. septembril saabub paavst Franciscus Tallinna.

Eesti visiidi järel suundub Rooma paavst tagasi Vatikani.

Kuid sinu käes on andeksand

Loe edasi: Kuid sinu käes on andeksandReedel, 9. märtsil avab paavst Franciscus Püha Peetruse kirikus Roomas Halastuse aastal alguse saanud algatuse “24 tundi Jumalale”, mis hõlmab 24-tunnist palvust ning meeleparandusliturgiat. 2016.aastal leidis paavsti algatus aset ka Peeter-Pauli kirikus. 

“Innustan Kiriku liikmeid käima paastuaja teed innuga ning saama tuge annetamisest, paastumisest ja palvetest. Kui mõnikord kipubki halastuse tuli meie südametes kustuma, siis teadke, et Jumala südames see nii ei ole! Tema annab meile pidevalt võimaluse uuesti armastama hakata,” ütles Püha Isa paavst Franciscus oma 2018.aasta paastuaja läkituses. Selle algatuse eesmärk on, et paljud usklikud jõuaksid meeleparandussakramendini ning võtaksid aega palveks ja Jumala armu kohaloluks nende südametes. Paavst on palunud, et see algatus oleks läbi viidud kõigis piiskopkondades maailmas. Kui ei ole võimalus ühiselt kogu kogudusega järgida antud algatust, on igal katoliiklasel võimalus isiklikult pöörduda ja avada süda Jumala armule ning minna pihile ja võtta rohkem aega palveks.

Neljapäeval, 1. märtsil toimub taas päevane adoratsioon Pühima Altarisakramendi ees

Loe edasi: Neljapäeval, 1. märtsil toimub taas päevane adoratsioon Pühima Altarisakramendi eesRooma-Katoliku Kiriku Peeter-Pauli koguduses Tallinnas toimub iga kuu esimesel neljapäeval päevane adoratsioon.

Nüüd on hea võimalus veeta paastuajal veidi aega Pühima Sakramendi ees ja valmistuda hingeliselt  Suureks Nädalaks. Järgmine adoratsioon Pühima Altarisakramendi ees toimub neljapäeval, 1. märtsil.

Kes soovivad palvetada ja veeta kindla aja kirikus Jeesusega, siis palume kirja panna oma nimi koguduse infostendil kiriku sees, sest vajame, et iga tund oleks kirikus vähemalt kaks inimest.

Eesti Kirikute Nõukogu läkituse Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva puhul

Loe edasi: Eesti Kirikute Nõukogu läkituse Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva puhulHead vabariigi aastapäeva!

 

On möödunud sajand ajast, mil Eestimaa Päästmise Komitee päevakäsu kohaselt helisesid kirikukellad ning pühakodades ja koolides loeti ette Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu „Manifest kõigile Eestimaa rahvastele“ Eesti iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks kuulutamise kohta. Aeg oli täis saanud. Sajandeid rahva südames püsinud unistus oli täitumas.

Tuhkapäev

Loe edasi: TuhkapäevKolmapäev, 14. veebruar on tuhkapäev. Missad toimuvad Peetruse ja Pauluse Katedraalis kell 8 hommikul ja kell 6 õhtul. Tuhkapäevaga algab suur paast, mis kestab 40. päeva. Tuhkapäeval on palutud, et usklikud loobuvad lihasöömisest, kui võimalik, siis süüa vaid üks kord päevas.

Paastuajal  on traditsiooniks ristitee palvused. Peetruse ja Pauluse Katedraalis toimub ristitee palvus paastuajal igal reedel kell 5 ehk tund enne õhtust Püha Missat.  

Paavst Franciscus on oma paastuaja läkituses palunud sellel suurel paastul palvetada, paastuda ja sooritada halastus-ning armastustegusi. Vastakem üheskoos siis Püha Isa kutsele  kui meie kõik üheskoos valmistume hingeliselt tema visiidiks Maarjamaale käesoleval paastuajal.

 

Loengud Eduard Profittlichist

Loe edasi: Loengud Eduard Profittlichist22. veebruar on Jumala Sulase peapiiskop Eduard Profittlich S.J. mälestuspäev. Seoses Jumala Sulase õndsakskuulutamisega, toimuvad koguduse juures loengud tema elust, tööst Eestis ning saame teada, kuidas paremini Jumala Sulase eeskoste läbi palvetada ja paluda Jumala armu.

Loengud toimuvad pühapäeviti 25.veebruaril, 4. märtsil ja 11. märtsil peale eestikeelset Missat Püha Johannes Paulus II saalis, orienteeruvalt kell 13.00. Kõik on kutsutud!

2. veebruar on Issanda templissetoomise püha

Loe edasi: 2. veebruar on Issanda templissetoomise püha          2. veebruar on Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäev. Missad katedraalis toimuvad reedel 2. veebruaril kell 8 ja kell 18.00. Kõikidel Missadel õnnistatakse kaasatoodud küünlaid.

Issanda templissetoomise pühal möödub nelikümmend päeva Issanda sündimisest. Neitsi Maarja tuli Püha Vaimu ajel pühakotta, et tuua ohver sündinud poeglapse eest, kuid seal templis oli ees Siimon, kes ütles "Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile." (Lk 2 : 29-32).

Paavst tunnistas Alžeeria trapisti munkade märtrisurma

Loe edasi: Paavst tunnistas Alžeeria trapisti munkade märtrisurma Paavst tunnistas seitsme Alžeeria trapisti munkade märtrisurma, kelle hukkasid ekstremistid 1996. aastal. Tegemist on kanoniseerimise juhtumiga, mida on oodatud kogu Kirikus pikka aega. Õndsakskuulutamisprotsessiga alustati 1996. Ametlik postulaator, kogu õndsakskuulutamis protsessile määrati 2013. aastal, mis kiirendas kogu juhtumi käiku. Õndsasksuulutamise ametlik osa kulmineerus  26. jaanuaril 2018 kui Pühakukskuulutamise Kongregatsiooni perfekt kardinal Angelo Amato kohtus  paavst Franciscusega ja ta palus Püha Isal kaaluda trapisti munkade õndsaks-märtriks kuulutamist. Õndsaks-märtriks kuulutakse inimene (või grupp inimesi), kes on andnud oma elu Kristuse eest. Nad olid surnud usutunnistajatena.  

Paavst reformib paavstlike ülikoole

Loe edasi: Paavst reformib paavstlike ülikoole29. jaanuaril avaldati uus paavst Franciscuse apostellik konstitutsioon Veritatis Gaudium (Tõe rõõm), mis on mõeldud paavstlike ülikoolide ning roomakatoliku koolide uuendusteks, et tänapäeva akadeemiline üksus arvestaks tänaseid kiriklikke vajadusi, kuid samas pakutav haridus oleks Tõe teenistuses.

Uues dokumendis, mis sisult täiendab eelmist apostellikku konstitutsiooni Sapientia Christiana,  avaldati 1979. aastal (Dokumenti on sellest ajast kolm korda muudetud ning lisaks avaldatud veel teisigi normatiivseid tekste nagu Kanoonilise Õiguse Koodeks ja Ida Kirikute Kaanoni Koodeks) sätestatakse täpsemalt akadeemilise paavstliku hariduse andmist ja omandamist. Püha Tool on ka sõlminud mitmeid kõrgharidust ja akadeemiliste kraadide omistamist puudutavaid lepinguid. Uue, muudatusi arvesse võtva apostelliku konstitutsiooni koostamise usaldas Paavst Franciscus Katoliikliku Hariduse Kongregatsioonile. Kongregatsiooni prefekt, kardinal Giuseppe Versaldi ütles pressikonverentsil Veritatis Gaudiumi tutvustades, et Püha Isa on nende tööd tunnustanud oma 2014. aasta 13. veebruari pöördumises: „Kristlikku haridust käsitleva ühisdeklaratsiooni Gravissimum Educationis 50. aastapäev, Ex corde Ecclesiae 25. aastapäev ning Sapientia Christiana täiendamine panevad meid tõsiselt mõtlema paljudele formatiivsetele institutsioonidele üle maailma ning nende rollile olla evangeeliumi tõelise kohalolu kuulutajaks hariduses, teaduses ja kultuuris.“ Veritatis Gaudium on leitav inglisekeelsena siit: VERITATIS GAUDIUM.

Allikas: www.vaticannews.va; foto: erakogu,
31. jaanuar 2018