Katoliku Kirik EestisKatehhees „Vabadus ja patt“

„Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse!“ (Gl 5:1). Jumal on meid loonud „oma näo järele“ (1 Ms 1:27), sellepärast oleme Tema sarnased; meil on mõistus ja vaba tahe, nii et saame otsustada ja vastutame oma tegude eest. Nii kaua kui meie vabadus ei ole täiuslikult seotud Jumalaga, on meil võimalus hea ja kurja vahel valida. Hea tegemine teeb meid üha rohkem vabaks, kuid kurja tegemine on meie vabaduse kuritarvitamine ja teeb meid patu orjaks. Katehheesi teemadeks on inimese väärikus, õnn, vabadus, vastutus, inimtegude moraalsus, südametunnistus, patt, voorused. Katehheesi on oodatud kõik, kes soovivad kasvada usus ja süvendada oma teadmisi Kiriku õpetusest.

Kohtumised toimuvad esmaspäeviti kell 18.45 (alates 16.09) pastoraalkeskuses.

Kontakt: isa Wodek, , 5555 8249.

Social button for Joomla