Katoliku Kirik EestisRorate Missad advendiajal teisipäeviti kell 7 Katedraalis

Rorate caeli de super et nubes pluant iustum (Kastke, taevad, ülalt ja pilved, pange voolama õiglus!) - just nendest laulusõnadest, mis väljendavad inimkonna igatsust Päästja ootamise järele, pärineb advendiaja Missa, mida tavaliselt pühitsetakse varahommikul ja kus eriti austatakse Pühimat Neitsi Maarjat - Advendi eestkostjat.

 

b_180_180_16777215_00_images_syndmused_2019_rorate2.jpgSeda Missat me peame pimeduses, ainult küünalde valguses. See annab meile mitte ainult suurepärase palvet soodustava õhkkonna, aga ka võimaluse sügavamini mõista, mida tähendab advendi „valvake". Siis, kui paljud veel magavad, me palvetame, valvame, et mitte maha magada Issanda tulekut. Jeesus Kristus, keda ootame, tuleb sellesse pimedusse süvenenud maailma nagu valgus – maailma Valgus. Süüdatud küünlad sümboliseerivad seda valgust – Messiat, meie Päästjat, Kes tuleb.

Missad toimuvad teisipäeviti kell 7 katedraalis. Pärast Missat on kõik, kellel pole kiire, on kutsutud teed jooma.

Keskaja liturgilised ettekirjutused soovitasid pühitseda Neitsi Maarja Missat jõuludele eelneval nädalal ja tervel advendiajal. Jumalaema erilisel olemasolul jõulueelsel perioodil on väga sügav mõte. Nagu kirjutavad teoloogid: Maarja, Iisraeli tütar, ootas Messiat. Kui Jumala Ema, aitas ta kaasa Elu ilmumisele, mis vormus temas imelisel viisil pärast Ingli kuulutust, et Temal sünnib laps – Immanuel. Koos Kirikuga ootab ta Kristuse aulist tulekut ja valitsedes Temaga taevas, toetab ta meid oma palvetega oodates Jumala Päeva.

Nimi „Rorate" Missa pärineb Missa alguslaulust (introit) – „Rorate coeli desuper..." – "Kastke, taevad, ülalt ja pilved, pange voolama õiglus! Avanegu maa, et idaneks õnnistus ja ühtlasi võrsuks õiglus! Mina, Issand, olen selle loonud." (Js 45.8). Püha Hieronymus, vahetades oma ladinakeelses Piibli tõlkes sõnad "õnnistus" ja "õiglus" "päästja" ja "õiglane" vastu, avas selle prohvetliku messiaanliku mõtte. Tänu sellele kasutatakse seda lauset jumalateenistuste palvetes nii Lääne kui ka Ida kirikutes.

Tavaliselt, järgides vana tava, toimuvad Rorate Missad enne päikesetõusu. Päikesetõusu ootamine sümboliseerib Jeesuse Kristuse, Tõe Päike ootamist, kes hajutas pimeduse. Seepärast Rorate alguses toimub protsessioon küünaldega. Jumalateenistus algab poolpimeduses ja ainult "Au olgu Jumalale" laulmisel võib süüdata kirikus valguse.

Veel üks nende Missade omadus – eriline valge küünal altari juures, mis kujutab Pühimat Neitsit Maarjat, kes nagu koidik kuulutas ette Tõe Päikese – Jeesuse Kristuse – tõusu.

Advent oli alati erinevate Kirikute vennaskondade aktiivsuse aeg. Kiriku juures olid "Rorate" vennaskonnad, mis kaunistasid liturgiat laulmise ja muusikaga, tänu kellele paljud inimesed käisid Rorate Missadel ja see tegi need Missad väga populaarseks.

Ka täna on Rorate Missad paljudes kirikutes väga populaarsed. Inimesed kogunevad Missale varahommikul, et oodata koos Neitsi Maarjaga Jeesuse Kristuse tulekut.

Social button for Joomla