Katoliku Kirik EestisOluline info! Kiriku erinevad tegevused

Piht ja sakramendid
Igas koguduses pakutakse individuaalselt nii palju kui see on võimalik vastu võtta sakramente järgides eriolukorra nõuded. Palume võtta ühendust kogudusega.

Kinnitamise sakrament
Täiskasvanud, kes eelmisel aastal võeti vastu kirikusse või ristiti, saavad kinnitamise sakramenti nii pea kui võimalik pärast eriolukorda. Palume selleks hästi ettevalmistada.

Esimene Armulaud lastele
Püüame nii kiiresti kui võimalik anda lastele esimest Armulauda ja võimalust tulla esimesele pihile. Palun valmistuge selleks kodus ette ja suhelge  preestriga, kes lapsi ette valmistab esimeseks Armulauaks.

Laste ristimine
On olukordi, kus tuleb last ristida võimalikult kiiresti, kuid praegu lähtume üldistest nõuetest, et oodata eriolukorra lõpuni. Kuid võtke ühendust preestriga, kui on vaja last ristida või plaan on seda teha eriolukorra lõppedes.

Laulatus
Laulatuse kohta kehtib sama, et võib planeerida ja võib avaldada soovi vaimulikule tulevase laulatuse kohta.

Täiskasvanute vastuvõtmine kirikusse
Täiskasvanud, kes soovivad ühineda katoliku kirikuga, püüame seda teha esimesel võimalusel individuaalselt ja ei pea ootama järgmise aasta paasapühadeni.

Laste- ja noortelaagrid
Hetkel on laagrid planeeritud juulikuusse. Loodame, et saame teha plaanipäraselt, kuid vaatame kuidas olukord muutub maailmas. Kui on küsimusi, võtke ühendust laagrite eest vastutava preestriga.

Ja jälgige jooksvalt infot muudatuste kohta katoliku kiriku kodulehel.

 

Link piiskopi videokõnele: VIDEO

Social button for Joomla