Katoliku Kirik EestisPiiskop Philippe Jourdani avasõnad Maarjamaa vespril

Austatud daamid ja härrad,

Tänane pidulik vesper ehk õhtupalvus on pühendatud Maarjamaa 800. aastapäevale. Palju rahvaid annavad oma maale või riigile teise nimetuse, mis meenutab poeetiliselt selle maa ajalugu või välimust, enam-vähem nagu pereliikmed annavad vahel üksteisele õrnu hüüdnimesid, millega nad väljendavad oma armastust ja pikalt kestnud pereelu. Prantslased nimetavad oma maad Heksagooniks, hispaanlased nende oma Härjanahaks. Ma ei tunne riigi nimetust, mis oleks nii tähendusrikkas ja kaugele ulatuv kui meie Maarjamaa. Me võime olla uhked selle nime üle.

 


Maarjamaa ei ole ainult ilus ja meloodiline nimi. Eesti pühendamine Neitsi Maarjale 800 aastat tagasi on üks nendest sündmustest meie ajaloo jooksul, mis meenutab meile, kuidas Kristus läheneb Eesti rahvale ja koputab pidevalt iga eestlase südame uksele. Vahel me oleme nagu Emmause jüngrid, kes ei tunne Kristust ära kui ta meile läheneb ja meiega räägib ning seletab Pühakirja. Jeesus ei taha ennast peale suruda. See ei ole tema tegutsemisviis. Ta tahab, et me järgneksime Talle siis kui oleme valmis, koos oma südamega. Ja jüngrid ei tundnud Kristust ära kui ta seletas neile Piibli teksti, vaid siis, kui ta tegi kõige tavalisemat ja ilusamat žesti - jagada leiba ja seda jagatud leiba anda.


Austatud daamid ja härrad, Maarjamaa aasta tähistamine ei ole mõeldud kui kristlaste eneseülendamine. Ta on pigem Kristuse taasavastamine meie rahva ajaloos ja meie isiklikus eluloos. Taasavastamine, mis saab teoks eelkõige jagatud leiva kaudu, see tähendab vastastikuse armastuse kaudu. Me tahame, et Maarjamaa tähendaks meie ühiskonnas suuremat solidaarsust, meie suhetes ja eriti nõrgematega, lastega, kes vajavad kaistmist ning vaestega, puuetega inimestega, vanuritega. Siis saame nagu Emmause jüngrid avada silmad ja avastada seda suur valgust, mis meid ootab igavikus.


Lõpetuseks tahaksin tänada kogu südamest kõiki neid, kes on tänase ürituse ettevalmistusest osa võtnud. Hoidku teid alati Jumala Ema oma palves ja eestkostes.

Social button for Joomla