Katoliku Kirik Eestis6. septembri Maarjamaa pühitsuspalve

IndricaMaarja

Issand, Jeesus Kristus,
Sinu tarkuses ja ettehoolduses, oled Sa tahtnud,
et meie maa saaks pühendatud Sinu Emale, Neitsi Maarjale
ning seda tuntakse tänaseni Maarja ilusa nime järgi.
Meie ajalugu seda tunnistab, meie kultuur ja keel seda hoiavad,
meie luuletajad seda mäletavad, meie lauljad seda laulavad.
Sinu soovist juhituna, pöördume Sinu poole -
võta vastu heldusega see pühendamine Sinu Emale,
mida täna uuendame Sinu, meie Issanda armus.
Ja anna oma õnnistus ning arm meile kõigile,
kes kanname rõõmuga Maarjamaa nime.

Oo Püha Maarja, neitsi ja ema,
Maarjamaa Kuninganna,
kõik sugupõlved, koos meiega, kiidavad sind õndsaks.
Sind valiti naiste seast, täis armu,
et sinust saaks Jumala värav meie maailma.
Oma pühimas südames sa kuulasid ja võtsid vastu Jumala kutse.
Täielikus vabaduses ja kõigutamatus usus sa ohverdasid ennast
tööriistaks maailma lunastamisel.
Sinu Fiat on olnud sinu palverännaku algus.
Sõnakuulelik Jumalale -
sa lasid ennast juhtida,
sa kasvasid koos oma Pojaga ja järgnesid Talle.
Sina olid üks koos Temaga.

Oo Püha Neitsi Maarja, me usaldame uuesti meie maa ja rahva
sinu emalikule kaitsele ja eestkostele.
Paljud meie seast ei tunne sind ega sinu Poega,
aga me teame, et nüüd ja praegu oled sina meiega ja koos oma Pojaga
ning sa näed meie vajadusi ja ütled meile:
„Tehke mida Tema teile ütleb."

Õpeta meile kuidas Jeesust leida meie elus,
näita meile, et Ta on Tee, ja Tõde ja Elu!
Palun, et see kallihinnaline usuand saaks kõikidele antud.
Aita meid jagamast tunnistust Jumala armastusest.
Kaitse kõiki Jumala lapsi oma mantliga
ja anna neile kindlust, et Jumal, hea Isana neid aitab ning
nagu Sina, meie tahame olla Tema tööriistad.

Meie täname sinu Poega selle pühendamise eest,
mida Tema ettehooldus meiega tegi 800 aastat tagasi,
ja mida Püha Isa Innocentius III pidulikult kinnitas.
Jumala armastuse pärast, selle pühendamise mõju kestab igal ajal ja haarab kõiki. Ta ületab igasugust kurjust, mida pimedus on võimeline külvama ja on juba külvanud meie ajal inimeste südamesse ja ajalukku. Aga meie, sinu lapsed, usu ja armastuse vaimus, tahame täna uuendada seda pühendamist ning rohkem tunda selle mõju ja vilju. Me tahame, et meie maa ilus nimi, Terra Mariana, Maarjamaa, ei oleks ainult sõna mida meie huuled hääldavad, vaid et ta oleks Jumala armastuse ja sinu õrnuse märk meie elus.

Me pühendame nüüd oma käed, et nad kaitseks ja hooliks kaitsetuid ning väikeseid nende elu tekkimisest ema ihus kuni selle loomuliku lõpuni.
Me pühendame oma mõtted, et meie näeks, kuuleks ja töötaks Evangeeliumi valguses.
Me pühendame oma südamed, et me armastaks ja valiks Jumala tahtmise nii, et Jeesus saaks täita oma missiooni meie maailmas.
Me pühendame oma abielud ja pered, et nad oleks alati armastuse osaduses, mida moodustavad harmooniliselt mees ja naine, avatud elule, soojuse ja valguse allikaks.
Me pühendame oma kodumaad ja riiki, et nad püsiks alati vabaduses ja vennalikus armastuses.

Oo Maarja, Püha Neitsi ja Jumala Ema,
ulata oma käed Maarjamaa peale
ja vii teda Jeesuse juurde,
kes on meie Issand ja meie sõber,
meie elu ja meie eesmärk -
Tema juurde, kes koos Isa ja Püha Vaimuga
elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

 

Social button for Joomla