Katoliku Kirik EestisToimus Maarjamaa pühendamise uuendamine Neitsi Maarjale

maarjamaa joonistusVastavalt Rooma-Katoliku Kiriku traditsioonile uuendas piiskop Philippe Jourdan koos Riia peapiiskopi Zbignievs Stankevicsiga Maarjamaa pühendamist Jumala Emale 6. septembril toimunud Maarjamaa juubeli Missal. Missat pühitses apostellik nuntsius Balti riikides Mons. Pedro Lopes Quintana ja andis edasi Püha Isa sõnumi, kus paavst Franciscus saadab oma apostelliku õnnistuse kogu Eesti rahvale Maarjamaa juubeli puhul. «Eestimaa piduliku pühitsemise uuendamise puhul Pühimale Neitsi Maarjale, meenutamaks esimest, kaheksasada aastat tagasi aset leidnud pühitsemist Terra Mariana nime all, mille aastal 1215 kinnitas paavst Innocentius III, loodab Tema Pühadus Paavst Franciscus, vaimses ühenduses selle kalli rahvaga, kes tänulikult meenutades Jumala Ema jätkuvat kaitset, toetub uuenenud armastusega Tema taevasele eestkostele, et see tähendusrikas aastapäev kinnitab perekondades, uutes põlvkondades ja kõigis usklikes elavat usku, tugevat lootust ja tegusat armastust,» seisab paavst Franciscuse läkituses. 

Maarjamaa pühendamine Neitsi Maarjale leidis aset Missa lõpus enne lõpuõnnistust, kus piiskop Philippe Jourdan ja Riia peapiiskop Zbignievs Stankevics palves pöördusid Jumala poole Eesti pühendamiseks Tema Emale. Peale Missat toimus Maarjamaa konverents ja koosviibimine. Kõned on saadaval nädala jooksul Katoliku Kiriku veebilehel. Missast tegi ülekande ERR ja salvestus jõuab eetrisse sügise jooksul Maarjamaa 800 teema-aasta lõpetamise raames. Lisainfo: .

Social button for Joomla