Katoliku Kirik EestisPerekond, haridus ja ilmalike kaasamine. Ad limina Apostolorum, 11.06.2015 AD

lasantasedeTäna, 11. juunil toimus Eesti piiskopi Philippe Jourdani ja Läti piiskoppide ad limina Apostolorum visiit paavst Franciscuse juure. Paavst Franciscus märkis oma kõnes, et Eesti ja Läti olid pikka aega allasurutud režiimi poolt, mis oli rajatud inimväärikusele ja -vabadusele vastanduvale ideoloogiale. Paavsti sõnul tuleb aga nüüd end hoida teistsuguste ohtude eest, milleks on sekualiseerumine ja relativism. Ta julgustas piiskoppe väsimatult töötama ning kuulutama Kristuse sõnumit ja lunastust igaühele, sõltumata ajast ja kultuurist. Samuti märkis paavst, et piiskopid pole oma töös üksi, vaid saavad toetuda oma preestritele, kellele on oluline ka järelkasvu leida.Paavst Franciscuse märkis, et asendamatud on samuti ilmalikud koguduseliikmed, kelle missiooni piiskopid peavad julgustama ja toetama nõnda, et nende side kirikuga tugevneks. Tänapäeva maailmas, kus rahu on sageli etniliste ja keeleliste erimeelsustega rikutud, on oluline, et piiskopid oma koguduste liikmetega toetaksid oikumeenilist dialoogi.

Nagu pöördumistes piiskoppide poole on juba tavaks saanud, keskendus paavst Franciscus selgi korral perekonnale, mida ta nimetas „Jumala anniks, mille läbi mees ja naine kõige täielikumalt end teostavad." Ta jätkas, et tänapäevane lihtsustunud arusaam abielust mõjutab ka kristlasi, viies lahutusteni või de facto lahus elamiseni. Ta kutsus piiskoppe pöörama suuremat tähelepanu noorte paaride abieluks ettevalmistamisele.

Lõpetuseks juhtis paavst tähelepanu majanduskriisist põhjustatud väljarändele Eestis ja Lätis, millel on olnud perekonnaelule tõsised tagajärjed. Peredes on sageli vaid üks vanem. Piiskoppide ja preestrite pastoraaltöö on sellisel puhul äärmiselt oluline.

Paavst Franciscus andis piiskoppidele ning seeläbi ka preestritele ja nende hoolde usaldatud inimestele oma apostelliku õnnistuse.

Kohtumise video avaneb siin (itaalia keeles): Ad Limina, 11.06.2015

Allikas: Video: Vatikani Televisioon; Tekst: Vatikani Raadio, 11.06.2015;

Social button for Joomla