Katoliku Kirik EestisIlmus paavst Franciscuse entsüklika Laudato Si’

FotoLaudatoSi„Jumal on usaldanud selle maa meile kõigile koduks ja meil kõigil on vastutus ühise kodu eest," märgib paavst Franciscus oma uues entsüklikas Laudato Si', mis avaldati täna, 18.06 Vatikanis ning mis keskendub keskkonna temaatikale. Paavst Franciscus soovib oma õpetuse läbi taas luua silda inimese ja kõige loodu vahel mis loomisaegadest on purunemas. Nii näitab oma vastvalminud teises entsüklikas, et kõik siin maailmas on omavahel ühendatud - kõik loodu, inimene ja loodus - ning ta kutsub igat ühte kriitiliselt suhtuma nn. tehnoloogia võimu ning ülesehitama uut kultuurilist ökoloogilist elustiili.

Oma entsüklikas juhib Kirikupea eriliselt tähelepanu sellele, et bioloogilise mitmekesisuse kadumine maailmast on probleem, inimtegevuse tulemusena on kadunud tuhanded taime- ja loomaliigid. Samuti peab paavst oluliseks joogivee kättesaadavust ning märgib oma õpetuses, et väga paljud maailmas tunnevad puudust kõige elementaarsemast eluallikast, milleks on joogivesi. Ta rõhutab, et need küsimused meie bioloogilise mitmekesisuse hävimisest on küsimused kultuurist.

Entsüklika kaks esimest sõna tulenevad 13. sajandist pärinevast Umbria, Kesk-Itaalia, murdest ja on võetud püha Franciscus Assisist palvest "Loodule". Viimati nimetud pühakule viitab paavst entsüklias läbivalt, kelle järgi on ta valinud omale ka oma pontifikaadi nime.

Entsüklika koosneb kokku kuuest peatükist. Entsüklika esimeses peatükis tõstatab murelikult Püha Isa küsimuse, mis toimub meie ühises kodus? Ta palub kuulata kuidas meid ümbritsev loodus nutab ja näitab lugejale, milles seisneb tänane ökokriis. Teine peatükk on nimetatud «Loomisevangeeliumiks». Selles ta kutsub igat ühte maailmas vastutama meile antud ühise kodu eest ning see vastutus pärineb maailma loomisest. Püha Isa toob siin lugeja ette Vana-Testamendi loomisloo ja kuidas kõik loodu on omavahel seotud ning inimene ei ole maailmavalitseja.

„Inimese juured ökoloogilises kriisis" pealkirja kannab entsüklika kolmas peatükk, kus paavst Franciscus juurdleb tänaste probleemide põhjuste üle. Erilist tähelepanu pöörab Püha Isa tehnoloogilale ning tehnoloogia kasutamisele.

Neljandas peatükis, „Integreeritud ökoloogia", käsitleb paavst Franciscus, et me ei saa võtta keskkonna küsimust eraldiseisvana kui küsimust keskkonnaprobleemidest, vaid see on seotud meie töö, perekonna, meie harjumuste, elukorraldusega, linnastumisega, jms. seosena. Ta märgib, et inimökoloogia peab olema kõikide ühine hüve ja tuleb arvestada üksteisega, eriti vaestega. Ka see küsimus on osa ökoloogiast.

Viiendas peatükis märgib Püha Isa, et ainuüksi teadvustamisest ja analüüsist keskkonna olukorra üle on vähe. Selleks peab olema kindel tegevusraamistik kuidas tegutseda probleemide lahendamisega. Tuleb tõstatada ka teaduslikke küsimusi lähtuvalt ökoloogilisest kriisist erinevate organisatsioonide vahel. "See, et me teame, et on olemas ökoloogiline kriis, ei vähenda seda," nendib paavst Franciscus.

Ja viimane, kuues osa, on fokusseeritud keskkonna-alasele haridusele ja vaimsusele. Paavst Franciscus kutsub kõiki kirikuid ja kristlike ühinguid - niisamuti teisi religioone - väljendama oma sügavat muret ning pakkuma väärtuslikke mõtteid ühise keskkonnateadlikkuse kasvatamise nimel. Niisamuti peaksid keskkonna küsimustest olema teadvustatud teadlased, filosoofid ja teoloogid. Entsüklika on addresseeritud kõikidele ja ei ole vaid piiratud kiriku struktuuridega. Paavst Franciscus tahab oma entsükligaga "Laudato Si'" jõuda kõigi rahvasteni üle maailma.

Uus, paavst Franciscuse, entsüklika Laudato Si' on saadaval tänasest, 18. juunist Vatikani koduleheküljel erinevates keeltes ja lähitulevikus saab tõlgitud eesti keelde.

 

Social button for Joomla