13. mail toimub Neitsi Maarjale pühendatud protsessioon Tallinna vanalinnas

Fatimatrykis

Tänavu möödub 100 aastat Neitsi Maarja ilmumisest Fatimas, Portugalis. Tallinna vanalinnas toimub laupäeval, Fatima Neitsi Maarja kirikupühal, 13. mail  protsessioon Fatima Jumalaemaga. Kogunetakse kell 16.30 RKK Peeter-Pauli kirikus, Vene tn 18. Peale protsessiooni toimub Püha Missa katedraalis kell 18.00. Palvust viib läbi ja Püha Missa pühitseb piiskop Philippe Jourdan. Kõik on kutsutud.

 

 

 


Neitsi Maarja ilmumised, mida ta vahendas väikeste laste kaudu kogu inimkonnale, on olnud prohvetlikumad kui teised Jumalaema ilmumised kogu maailmas. Tuntumad Neitsi Maarja ilmumised on leidnud aset veel näiteks Guadelupes (1531), Pariisis (1830) ja Lourdes's (1858). Fatima Roosipärja Jumalaema ilmumisena tuntud sündmus ja Jumalaema sõnumid on tihti tekitanud küsimusi ja erinevaid tõlgendusi. Kuid oluline on mõista, mida Maarja soovis inimkonnale väikeste laste vahendusel  - Lucia dos Santosele, Francesco Martole ja ta õele Jacinta Martole - öelda. Paavst Franciscus külastab Fatima pühamut 12.-13. mail ja kuulutab Fatima ilmutuse tunnistajad Francesco ja Jacinta Marto pühaks.

Ingli ilmumised ja sõnum.

Enne Neitsi Maarja ilmutamist Fátimas, ilmus 1916. aastal aga Aljustreli külas kolmel korral Issanda Ingel (Rahuingel) - kevadel, suvel ja sügisel.

Ingli ilmumine ja kuulutus kolmele lapsele - Lucia dos Santosele, Francesco Martole ja ta õele Jacinta Martole - oli ettevalmistuseks nende kohtumiseks Neitsi Maarjaga. Rahuingli ilmumise sõnum on jäänud tihti tähelepanuta, kuid näitab väga oluliselt inimkonna suunamist Armulaua sakramendi poole. Rahuingel palus lastel juhtida kõiki Eluleiva juurde ja selle läbi pühenduda Armulauale, selle kummardamisele ja Armulaua palvetele, kui Neitsi Maarjale pühendumise oluliseimale elemendile. Nii andis Rahuingel Francescole ja Jacintale kolmandal ilmumisel Püha Armulauda, kuigi nad ei olnud veel sellises vanuses, et oleksid varem Jeesuse Ihu ja Verd vastu võtnud. See oli laste esimene Armulaud. Samuti palus ingel lastel alandlikult kanda kannatusi, palvetada ja tuua igapäevaseid ohvreid.

Fátima ilmutused ja sõnum.

Jumalaema ilmus Portugalis Cova da Irial, mis asub Fátimast 2,5 km kaugusel. Ta ilmus kokku lastele kuuel korral. Selleks ajaks oli Rahuingli viimasest ilmumisest lastele möödunud pool aastat. Ainuke, kes Neitsi Maarjaga rääkis, oli Lucia ning seega sai Lucia kogu maailmale Jumalaema sõnumi vahendajaks. Teine tüdruk, Jacinta, nägi ja kuulis Maarjat. Francesco, Jacinta vend, üksnes nägi Neitsi Maarja ilmumist.

Esimene ilmumine toimus 13. mail 1917, kui Maarja ütles, kes ta on ja palus, et lapsed tuleksid kuuel järjestikusel kuul, 13. kuupäeval, sama tammepuu juurde temaga kohtuma. Ta kinnitas, et hiljem näitab ta kõigile, kes ta on.

Teine ilmumine leidis aset 13. juunil 1917. Jumalaema ütles Luciale sama, mida esimeselgi korral, kuid palus Lucial ka õppida lugema ja kirjutama. Maarja ütles ka, et ta võtab teised lapsed varsti endaga kaasa (paar aastat hiljem Francesco ja Jacinta surid), kuid Lucia peab kuulutama Jeesuse armastust maailmas ning selleks peab ta oskama lugeda ja kirjutada.

Kolmas Jumalaema ilmumine toimus 13. juulil 1917, kus end Roosipärja Kuningannana esitlenud Maarja rääkis suurest sõjast. Ta ütles, et vaid tema kaudu on võimalik selle lõpetamine.

Neljas ilmumine Cova da Irial leidis aset 19. augustil 1917, sest 13. kuupäeval oli kogunenud väga suur hulk inimesi ning siis Maarja ei ilmunud rahvale. Lapsed kannatasid seetõttu, sest kogu külas ning lähikonnas oli Neitsi Maarja ilmumise uudis juba levinud. Maarja sõnumi kohaselt tuligi lastel kannatada ja oma kannatused patuste eest ohverdada, eriti nende eest, kes on puhastustules, sest nad väga vajavad meie palveid.

13. septembril 1917 leidis aset viies ilmumine, kui lastega oli kaasa tulnud juba üle 20 000 pealtvaataja. Sellel korral palus Maarja, et igapäevaselt palvetataks Roosipärga selleks, et saabuks sõja lõpp.

Kuues ja viimane ilmumine leidis aset 13. oktoobril 1917 - valgussähvatus ilmus tammepuu kohale ja Lucia jooksis küsima, mida Ema seekord soovib. Viimasel korral palus Maarja ehitada tema auks kabeli ja jätkata Roosipärja palvetamist. Sel korral kinnitas Maarja, et Esimene maailmasõda lõppeb peagi.

Oma mälestused Fátima ilmumisest pani kirja õde Lucia juba hiljem, aastatel 1935 – 1941.


Neitsi Maarja vagadus Fatima järgi.


Neitsi Maarja poolt õde Lucia vahendusel läkitatud praktiline sõnum katoliiklastele on kindlas vaimsuses ja pühendumises püsimine:

Püüa elada hea kristlase elu. Me elame heade kristlastena, kui täidame Jumala käske oma igapäevases elus. Me elame heade kristlastena kasvatades voorusi ja vältides pattu ning esimesel võimalusel tunnistades Jumalale omi eksimisi meeleparanduse sakramendi vahendusel.

Palveta igapäevaselt, eriti Roosipärga. Ilma palveta oleme tühised. Palvetades elame head kristlikku elu. Kõikide Fátima ilmutuste ajal palus Neitsi Maarja meil iga päev palvetada Roosipärga.

Püüa elada “viie esimese laupäeva” palvust vähemalt üks kord elus.
Neitsi Maarja palus iga kuu esimesel laupäeval minna pihile (või paar päeva enne seda, sest mõnedes kohtades on Missad vaid pühapäeviti). Tuginedes Hispaanias, Pontevedras 1926 õde Luciale osaks saanud ilmutusele, võtta vastu Armulauda (kui mitte esimesel laupäeval, siis järgmisel päeval. Pühapäeval võtta vastu Armulauda armuseisundis). Palvetada südamest Roosipärga ja vähemalt 15 minutit mõtiskleda Roosipärja saladuste üle.

Too väikeseid ohvreid. Püüa olla Jeesusele lähedal ja ühineda tema ohverdusega läbi väikeste ohverduste ja kannatuste. Palveta eriti nende eest, kes on Temast kaugenenud.


Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Süda.

Meie Ema, Neitsi Maarja lubas päästa kõik hinged ja anda erilist Armu neile, kes ennast pühendavad tema Pärispatuta Südamele ning elavad sellisel pühendunud viisil, mida ta näitas laste kaudu kogu maailmale.

Pärispatuta Südamele pühendumine on Fátima ilmutuses kesksel kohal. Püha paavst Johannes Paulus II pühendas 1984. aastal Venemaa Neitsi Maarja Pärispatuta Südamele, et riik saaks erilist Jumalaema Armu ja kommunistlik režiim kaoks. Fátima ilmutuse järgi soovis Pühim Neitsi Maarja, et kogu maailm saaks pühendatud tema Pärispatuta Südamele.

Vatikan on Fátima Neitsi Maarja ilmumised ja ennustused tunnistanud ehtsateks. 

 

Fatima kolm sõnumit (lühikokkuvõte ametlikest sõnumitest).

Fatima Jumalaema ilmumiste ajal, mis leidsid aset 1917. aastal mai ja oktoobri kuu vahel Portugalis, usaldas Neitsi Maarja kolmele lapseeas karjusele kolm saladust.

Esimene neist oli nägemus põrgust, mis lapsukesi kõvasti hirmutas. Sellest hetkest peale palvetasid nad pidevalt patuste pöördumise eest. Olgugi, et nägemus kestis vaid mõned hetked, oli see piisav, et nad seda eales ei unustaks. Vanim nägijaist mäletab seda nii:

„Seal olid kuradid ja hinged ujumas suures tulemeres (...) keset valukarjeid ja meeleheite möirgeid. See kohutas neid, pannes nad hirmust värisema.“

Teine oli prohvetlik saladus. Maarja ütles karjastele, et kui inimesed ei lõpeta Jumala solvamist, puhkeb Teine Maailmasõda. Lisaks kuulutas ta kommunismi levikut ning sellega kaasnevat Paavsti ja Kiriku tagakiusamist.

Selle kurja vältimiseks palus Õnnis Neitsi, et seataks sisse pühendumine tema Pärispatuta Südamele ja et Paavst ise pühendaks sellele kogu Venemaa, mida Johannes Paulus II 1984. aasta märtsikuus ka tegi.

Kolmas saladus sisaldas endas veel üht nägemust. Karjused nägid valgesse riietatud piiskopi, keda nad pidasid Rooma Paavstiks, kes tapeti ühes pühendunute, preestrite ja erinevatest sotsiaalsetest klassidest pärit ilmikutega. Kolmandat saladust tõlgendati kui tagakiusamist, mille all Kirik 20. sajandil kannatas, eriti kommunismi tõttu. Nägemuses aset leidvas rünnakus tunti ära püha paavst Johannes Paulus II, kes peaaegu selle tagajärjel oma elu kaotas.

Olgugi, et enamus saladustest räägivad mineviku sündmustest, on neis kõigis midagi ühist: kutse patuste pöördumisele, sest nende halb käitumine on maailma tabava kurjuse peamiseks põhjustajaks. See on Fatima ilmumiste igavene sõnum.

Allikas: www.vatican.va; romereports.com

 

Paavst Franciscus Fatimas.

12.-13. mail külastab paavst Franciscus Fatima pühamut Portugalis. Paavsti visiiti on võimalik otse jälgida interneti kaudu: http://www.papa2017.fatima.pt/en/pages/online-transmissions

Püha Isa on kutsunud kõiki usklike koos temaga palvetama ja koos pöörduma Neitsi Maarja, meie Ema poole, ja seda eriti Fatima visiidi ajal.