Katoliku Kirik EestisÜhiskonverents "Konfliktist osaduseni"

logo 1Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamise raames korraldavad Rooma-Katoliku Kirik ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ühiskonverentsi „Konfliktist osaduseni“. Konverents toimub kolmapäeval, 27. septembril 2017 Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu väikeses saalis kell 09.30-18.00.

Konverents lõpeb ühispalvusega Kaarli kirikus kell 18.15-19.00, kuhu on kõk oodatud!

Kuula RAADIO 7 intervjuud piiskop isa Philippe Jourdaniga konverentsi kohta  - SIIT!

Lisaks ettekannetele ja aruteludele on konverentsi kavas ka raamatu „Konfliktist osaduseni“ eestikeelse tõlke esitlus.

Konverents on inspireeritud dokumendist „Konfliktist osaduseni“ (2013), mille koostas Luterliku Maailmaliidu ja Kristliku Ühtsuse Edendamise Paavstliku Komisjoni ülesandel luterlaste ja roomakatoliiklaste ühtsuse komisjon. Selles dokumendis vaatlevad ja hindavad kahe konfessiooni esindajad ühiselt reformatsiooni ajalugu ja mõjusid, Martin Lutheri teoloogiat, samuti pool sajandit tagasi alguse saanud ametlikku oikumeenilist dialoogi ning kutsuvad üles jätkama teekonda kiriku täieliku, nähtava ühtsuse poole.

 

Reformatsiooni 500. aastapäeva kontekstis arutletakse Tallinna konverentsil üheskoos reformatsiooni kui mõlemale kirikule olulise sündmuse üle: kus ja miks see alguse sai, mida tähendab see meile tänapäeval ja tulevikku silmas pidades, milliseid võimalusi näeme kirikutena üksteisele lähemale jõudmiseks. Katoliiklikust perspektiivist suhestub dokumendiga „Konfliktist osaduseni“ Püha Risti Paavstliku Ülikooli professor Philip Goyret, pidades ettekande Lutheri 95 teesist. Luterliku kiriku esindajana peab ettekande professor Thomas-Andreas Põder EELK Usuteaduse Instituudist ja Tartu Ülikooli usuteaduskonnast.

Sarnaseid lepitusprotsesse – liikumisi „konfliktist osaduseni“ – on teistegi kirikute sees ja vahel ning seepärast kuuleme kaasettekannetes, kuidas nähakse ja hinnatakse dokumenti „Konfliktist osaduseni“ õigeusu kiriku ja vabakirikute perspektiivist, lähtudes nende oikumeenilistest arusaamadest ja lepitusprotsessidest, milles nad ise on osalised.

Dokument „Konfliktist osaduseni“ on kättesaadav nii inglise keeles kui ka mitmetes teistes keeltes:
https://www.lutheranworld.org/content/resource-conflict-communion-basis-lutheran-catholic-commemoration-reformation-2017

Social button for Joomla