Katoliku Kirik EestisÜleskutse annetusteks

paavstmissalPaavst Franciscuse visiidile on juba mitu aastat mõeldud ja see saab EV juubeliaastal teoks. Paavst Franciscus külastab Eestit 25. septembril 2018.  

Püüame üheskoos nii hingeliselt kui ka sisuliselt hästi ettevalmistuda selleks kohtumiseks ja et Püha Isa visiidist kujuneks tõesti ajalooline sündmus mitte ainult meie väikese katoliku kiriku jaoks, vaid kogu Eestile.

 

Plaanitud Püha Missa, millest saavad osa paljud inimesed nii kodu- kui välismaal, on kindlasti oluliseim visiidi sündmus ja kus on inimestel võimalus ka isiklikult kohtuda paavst Franciscusega; laialdane teavitustöö, raamatute väljaandmine ning kogu visiidi jäädvustamine, toob endaga kaasa aga suured kulud katoliku kirikule Eestis. 

Inimesed, kes soovivad aidata ning toetada paavst Franciscuse visiidi ettevalmistamist, siis selleks on nüüdsest avatud ametlik arvelduskonto. Me palume inimeste lahket abi selle visiidi vääriliseks läbiviimiseks:

Püha Missa korraldamine (heli-ja videotehnika, lavaehitus, turvalisus, altar, dekoratsioon, liturgia muusikaline kujundus jms Püha Missaga seonduv);

Peeter-Pauli kiriku ja hoovi värskendamine ning võimalikud parandustööd enne paavsti külaskäiku;

Noorte oikumeenilise kohtumise  sisuline ettevalmistamine ja läbiviimine.

Raamatute, Missa korra, trükiste jms. väljaandmine;

Meedia – ja kommunikatsioon. Salvetamine. Foto- ja videotööd. Digitalmeediaruum, tõlkimised jne.

Kindlasti võib seda loetelu pikalt jätkata. Kuid vaid üheskoos suudame paavsti Eesti külastust vääriliselt korraldada nii et sellest visiidist tekkib rahvusvaheline väljapeetud suursündmus, mis on nähtav ning kajastatud kogu maailmas.

Me oleme kindlad, et paavst Franciscuse südamlik naeratus ja head soovid jäävad teid saatma ning tema sõnad leiavad koha teie südames.

Arvelduskonto, mis on seotud ainult paavsti visiidiga seotud kuludega on järgmine:

Rooma-Katoliku Kiriku Apostellik Administratuur
SEB Pank, Tornimäe 2, Tallinn 15010
BIC : EEUHEE2X
Konto nr : EE611010220267043227

Täname kogu südamest kõiki annetajaid ja toetajaid.

Social button for Joomla