Katoliku Kirik EestisNeljapäeval, 5.aprillil toimub taas päevane adoratsioon Pühima Altarisakramendi ees

corpusdominiRooma-Katoliku Kiriku Peeter-Pauli koguduses Tallinnas toimub iga kuu esimesel neljapäeval adoratsioon. Järgmine adoratsioon Pühima Altarisakramendi ees toimub neljapäeval, 5.aprillil.

Kes soovivad palvetada ja veeta kindla aja kirikus Jeesusega, siis palume kirja panna oma nimi koguduse infostendil kiriku sees, sest vajame, et iga tund oleks kirikus vähemalt kaks inimest.

Kõik on teretulnud.

 

Social button for Joomla