Katoliku Kirik EestisJumala Halastuse noveen Peeter-Pauli katedraalis

Jumala halastusPühapäeval, 8. aprillil tähistab Kirik Jumala halastuse püha. Jumala halastuse püha tähistamist ülestõusmispühale järgneval pühapäeval palus meie Issand Jeesus pühalt Faustina Kowalskalt 1930. aastatel ning 30. aprillil 2000 kuulutas paavst Johannes Paulus II selle pühaks kogu Kiriku jaoks.

Meie Issand Jeesus ütles pühale Faustinale, et halastuse pühale peab eelnema noveen – Jumala halastuse palvepärja lugemine üheksa päeva jooksul alates suurest reedest – ning andis talle intentsioonid, mille eest palvetada.

Koos konkreetsete igapäevaste intentsioonidega andis Ta Faustinale edasi ka üldised intentsioonid: et kogu maailm pöörduks ning kõik inimesed Jumala halastust paremini tundma õpiksid ja ülistaksid. Konkreetsete igapäevaste intentsioonide kohta ütles Issand Jeesus pühale Faustinale: „Igal noveeni päeval tood sa minu Südame juurde erilise rühma hingi ja kastad nad minu halastuse merre, ja mina toon kõik need hinged oma Isa koju. (…) Iga päev palud sa mu Isa käest minu kibeda kannatuse läbi nendele hingedele armu“ (püha Faustina „Päevik“, 1209).

Ka sel aastal on kõigil soovijatel võimalus Peeter-Pauli katedraalis üheskoos Jumala halastuse noveeni palvetada. Lisaks palvepärja lugemisele saab igal noveeni päeval kuulda mõtisklust intentsiooni teemal, mille eest Jeesus pühal Faustinal sel päeval palvetada palus.

Jumala halastuse noveeni ajad Peeter-Pauli katedraalis ja intentsioonid:

Suur reede, 30.03
kell 9.00 –
kogu inimkond, eriti kõik patused
Vaikne laupäev, 31.03
kell 9.00 –
preestrite ja ordurahva hinged
Ülestõusmispüha, 01.04
kell 13.00 –
pühendunud ja ustavad hinged
Esmaspäev, 02.04
kell 17.30 –
paganad ja need, kes veel Jeesust ei tunne
Teisipäev, 03.04
kell 17.30 –
Kirikust lahkulöönute hinged
Kolmapäev, 04.04
kell 17.30 –
tasased ja alandlikud hinged, laste hinged
Neljapäev, 05.04
kell 17.30 –
Jumala halastust austavad hinged
Reede, 06.04
kell 17.30 –
puhastustules viibivad hinged
Laupäev, 07.04
kell 9.45 –
leigeks muutunud hinged

Social button for Joomla