Katoliku Kirik EestisAdoratsioon pühima Sakramendi ees, neljapäeval, 7. juunil 2018

AdorationJärgmine Adoratsioon pühima Sakramendi ees toimub neljapäeval, 7. juunil 2018 kella 9.00-18.00. Remondi tõttu toimub neljapäeval Adoratsioon püha Johannes Paulus II kabelis.  Soovijatel panna kirja end kabeli uksel olevasse graafikusse. Vajame kindlasti, et iga tund oleks vähemalt 2 inimest palvetamas kabelis. See on eriti nüüd ilus võimalus võtta aega Jumalaga koosolemiseks kui ootame Püha Isa külaskäiku Maarjamaale.


Adoratsioon tähendab Kristuse austamist Tema euharistilises kohalolus. Katoliiklastena me usume, et Missa ajal, konsekratsiooni hetkel (kui preester lausub sõnad: „Võtke ja sööge sellest teie kõik: see on minu Ihu, mis teie eest antakse. (…) Võtke ja jooge sellest teie kõik: see on uue ja igavese lepingu karikas, mis teie ja paljude eest valatakse pattude andeks andmiseks. Tehke seda minu mälestuseks“) muutuvad leib ja vein Püha Vaimu väe läbi Jeesuse Ihuks ja Vereks ning see tähendab, et Jeesus on Euharistias ehk armulaualeivas ja -veinis tõeliselt kohal. Adoratsiooni ajal on Jeesus armulaualeiva kujul altaril ning meil on imeilus võimalus olla natuke aega koos Temaga. Adoratsiooni ajal on kõige olulisem kiita, austada ja tänada Jumalat, kinkida talle mõni hetk oma päevast olles vaikuses Tema ees ja avades end Tema armule. Võib mõtiskleda oma elu ja suhte üle Jumalaga, mõtiskleda Jumala armastuse ja kõige selle üle, mida Ta meile annab. Võib ka palvetada oma sõnadega või lausuda erinevaid palveid, näiteks Roosipärga, lugeda Piiblit või vaimulikku kirjandust ja loetu üle mõtiskleda.

„Jeesus räägib Euharistia müsteeriumi vaikuses ja tuletab meile iga kord meelde, et Talle järgnemine tähendab endast eemaldumist ja oma elu muutmist mitte meie endi „omandiks“, vaid anniks Temale ja teistele“ (paavst Franciscus).

Social button for Joomla