Pühapäeval 23. juunil on Jeesuse Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha

corpuscristi2017Pühapäeval on Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha. Missa Peeter-Pauli katedraalis kell 11.30 (poolakeelset Missat ei ole pühapäeval). Missale järgneb protsessioon Tallinna vanalinnas.

Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha (Corpus Christi) pühitsetakse pühapäeval, mis järgneb Püha Kolmainu suurpühale, austades eriliselt Püha Euharistiat. Varem pühitseti seda püha neljapäeval, pärast Kolmainu Suurpüha, paralleelselt Kristuse Püha Õhtusöömaaja austamisega Suurel Neljapäeval.

Juba keskajal muutus Pühima Sakramendi eriline austamine aktuaalseks. Corpus Christi sai mandatoorseks pühaks Rooma Kirikus 1312. aastal. Aga juba sajand varem ajendasid Mont Corilloni püha Juliana nägemused Pühima Sakramendi püha pühitsemist. Juliana, kellest sai 1206 augustiini nunn Liege'is, Prantsusmaal, tundis erilist austust Pühima Sakramendi vastu. Ta rääkis oma nägemustest Liege'i piiskopile Robert de Thoretele ning Liege'i kardinaldiakonile Jaques Panaleonile, kellest hiljem sai paavst Urbanus IV, ja tegi ettepaneku Pühimat Sakramenti eriliselt pühitseda. 1264. aastal viis Liege'i piiskop Thorete selle lokaalpühana sisse oma piiskopkonnas.

Paavst Urbanus IV avaldas 8. septembril 1264 bulla Transiturus, milles, olles eelnevalt ülistanud Meie Õnnistegija armastust, nagu see väljendub Pühas Õhtusöömaajas, seadis sisse Corpus Christi pühitsemise kogu Kirikule neljapäeval, pärast Kolmainu Püha. Rohkem kui neli aastakümmet hiljem, 1311, andis paavst Clementinus V välja uue dekreedi, milles palus selle püha kinnitamist. Kinnitamine leidis aset paavst Johannes XXII, Clementinus V järeltulija poolt.

Protsessioon Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpühal on muutunud traditsiooniks kogu Euroopas.

Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpühal õnnistatakse maarohtu ja lilli nii inimeste kui loomade tarbeks, nii toiduks kui rõõmuks.


Samal päeval õnnistatakse ka perekondi koos lastega, et neis alati rahu ja üksmeel valitseda võiks. Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpühal lauldakse hümne

Lauda Sion
Pange Lingua
Tantum Ergo