Tallinnas on preestriseminar - Redemptoris Mater

preestriseminar3Tallinnasse loodi 2015. aastal preestriseminar Redemptoris Mater! Hetkel õpib seal 6 seminaristi, kes kõik on saabunud Maarjamaale erinevatest maailma riikidest - Portugalist, Valgevenest, Brasiiliast, Tšiilist, Poolast, Hispaaniast. Seminari juhib rektorina isa Severino Pizzanelli, kes on Eestis 1997. aastast. Samuti aitab seminariste nende vaimse kasvamise teel meie Pühade Peetruse ja Pauluse koguduse preester isa Alfonso di Giovanni.

Seminar on otseselt seotud Šveitsis asuva Lugano ülikooli teoloogiateaduskonnaga. Seega toimub suur osa õppest interneti vahendusel. Enamasti kuulatakse loenguid Skype teel ning see on tänapäeva noortele väga sobiv viis teadmisi omandada. Kuid ka Tallinnas kohapeal toimuvad erinevad seminarid ja loengud.

Kogu seminari pere – nii õppurid, juhendajad, kui lihtsalt oma abi pakkuvad head inimesed kinnitavad, et seminar on loodud Jumalariigi heaks ja kogu tegevus on kiitus Jumalale ning nad on selle eest väga tänulikud. “See on Jumala looming, tema töö, tema sära peegeldus, et saame siin olla.” “See on üks viis avastada Jumala imepärast tööd,” ütleb seminaristide “parem käsi” Livio. Kõik, kes töötavad seminari heaks, tegutsevad vabatahtlikkuse põhimõttel ja teevad seda igapäevaselt suure rõõmu ja pühendumisega.

Seminaristid1

Üks esimesi seminariste Eestis oli Kiril. Ta on 23 aastane noormees Valgevenest ning ristiti alles 3 aastat tagasi. Kiril jutustab: “Ma teen siin bakalauruse kraadi filosoofias-teoloogias. Aitan tihti katedraalis Püha Missa teenistuse juures. Ma olen siin väga rahul ning mulle meeldib õppesüsteem, mis võimaldab õppida interneti vahendusel. Mulle meeldib ka meie kogukond ja omavahelised suhted.”

Kõik seminaristid õpivad aktiivselt ka eesti keelt. Üheskoos tunnistakse, et see ei ole kerge. Õppekeeleks seminaris on siiski itaalia keel. Kiril väidab, et “eesti keel on väga keeruline. Teie, eestlased, räägite kõik väga kiiresti. Kui aga loen mõnda teksti rahulikult, siis saan kõigest hästi aru.”.

Tšiilist pärit Emanuel jutustab enese kohta järgmist: “Olen sündinud katoliiklikus perekonnas. Alguses ma ei käinud eriti palju kirikus, kuid ükskord kuulsin Jumala kutset... Ja sellepärast olen siin. Üks mu vendadest on Lissabonis seminaris... ja onu on Australias preester. Mind on Issand kutsunud Eestisse ja ma olen sellega rahul. Kas ma jään siia pikemaks ajaks, seda ma täpselt veel ei tea. Eestis on rahulik. Esialgu soovin küll siin olla ja keelt õppida.”

Hubert-David on 30-aastane poolakas, kes õpib suure innuga eesti ja itaalia keelt. Ta osales ka 2016. aastal vabatahtlikuna Noortepäevadel Poolas. Tema ülesandeks oli seal telkide ehitamine, mida tuli mitu korda uuesti teha, kuna torm lõhkus juba püstipandud katusealuseid. Hubert-David tunnistab naerdes, et eks seminaris õppimisega on samuti - tuleb olla kannatlik, kuuletuda ja tunda oma kutsumust.

preestriseminar4

Ka Daniel on pärit Poolast. Ta on juba varem õppinud 3 aastat prestriseminaris Hispaanias. Daniel arvab, et katoliku kirik Eestis on väga erinev kirikust Poolas või Hispaanias.

Seminaris õpivad veel Manuel Portugalist ja Breno Brasiiliast, kes on teistest veidi nooremad. Mõlemad on pärit suurtest katoliiklikest perekondadest. Brenole meeldib väga sportida. Loomulikult on tema lemmikuks brasiillasele omaselt jalgpall ja seda mängib ta igal võimalusel.

Laupäev on seminaris vaba päev, mil seminaristid saavad teha sporti ja tegeleda teiste huvipakkuvate asjadega. Eestis seminaristidele meeldib, kuigi probleemiks on siinne ilm. Aga pikad valged ööd ja õiterohke maikuu on ka nende südamed võitnud.


Seminari käsutuses on hetkel kaks omavahel ühendatud korterit Õismäel. Samuti on seal väike kabel, kus toimuvad teenistused. Isa Severino arvates on see Jumala kingitus, et seminar saab Eestis tegutseda ning et leidub palju häid inimesi, kes on valmis aitama. “See on viis evangeliseerida riigis, mis on üks väiksemaid riike maailmas ja kus katoliiklasi on kogu rahvastikust vaid umbes 0,5%. See on missioon,” ütleb isa Severino.

Lähitulevikus on plaan siinset seminari laiendada ning loodetavasti saab Eestis olema ka rohkem seminariste kogu maailmast. Väga on oodatud aeg, kui Redemptoris Mater preestriseminaris õpib ka eestlastest noormehi. Palvetagem selle eest!