Aeg Jumalale

NeitsiMaarjakatedraalkrakow

Kristlastena jõuluajal sageli mõtiskleme kuidas paremini kogeda ning mõista Jeesuse inimeseksaamist. Prantsuse teoloog Jacques Philippe on kirjutanud mitmeid tekste palvest ja südame vabadusest. Tema raamat “Aeg Jumalale” aitab kristlastel paremini mõista seda müsteeriumit, mida väljendab Jumala inimeseksolemine ning kuidas läbi elada seda kõike meie palveelus. Järgnevalt üks lühikatkend jõuluajaks raamatust “Aeg Jumalale”.

Üks aluspõhimõte, mis hoiab ülal kristlase kaemuselu, on kohtumine Jumalaga Jeesuse Kristuse inimiseksolemises. Me palvetame, et astuda ühendusse Jumalaga, kuid Jumalat pole keegi kunagi näinud ega kohanud. Mis on siis see tee, see vahend, mis meile antakse Jumala leidmiseks? Ainus Vahendaja, Jeesus Kristus, tõeline Jumal ja tõeline inimene. Inimeseks saanud Jumal Poja Jeesuse inimeseksolemine on kindlaim ja kõige kergemini kättesaadav Jumalaga kohtumise koht. Nagu püha Paulus ütleb: “Sest temas elab kogu jumalik täius ihulikult.” (Kl 2:9) Jeesuse inimeseksolemine on alussakrament, mille kaudu jumalus teeb ennast inimestele kättesaadavaks.Lihast ja luust inimestena on meil vaja käegakatsutavat abi, et pääseda ligi vaimsele tegelikkusele. Meil on vaja asju näha, puutuda ja tunda. Jumal teab seda ja nõnda leidiski aset lihaksaamise müsteerium. Jeesuse konkreetne ja tajutav inimeseksolemine väljendab meile Jumala imelist enesealandamist. Jumal teab, millest me oleme tehtud ja annab meile võimaluse püüda jumaliku poole ning seda puudutada meie oma inimkäega. Vaim on saanud lihaks. Jeesus on meie tee Jumala juurde: “Filippus aga ütles talle: “Issand, näita meile Isa, ja me jääme rahule!” Jeesus ütles talle: “Nii kaua aega olen ma teie juures, ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus? Kes on näinud mind, see on näinud Isa.” (Jh 14:8-9).

Selles on midagi ülikaunist ja müstilist. Mis tahes vaatenurgast, isegi kõige tagasihoidlikumast ja teisejärgulisemast, on Jeesuse inimeseksolemine justkui lõputu Jumalaga ühenduses olemise ruum. Iga kord, kui me Teda usus vastu võtame, “puutume kokku” Isaga kogu Jeesuse inimeseksolemise kaudu – igas joones, isegi vähimas ja peidetumas, igas sõnas, teos ja žestis, Tema elu igas järgus, alates saamisest Maarja üsas kuni Taevasseminekuni. Kui me käime läbi selle, kuidas Jeesus oli inimene, teeme me selle endi omaks usus ja armastuses. Meie ühendus Jumala lõpuni kättesaamatu ja mõistetamatu müsteeriumiga kasvab oma kasvamist üha edasi ega peatu.

Loe edasi Jacques Philippe raamatust “Aeg Jumalale”. Raamatut saab osta Peeter-Pauli koguduse juurest või raamatupoest.

Foto: Pühima Neitsi Maarja katedraal Krakowis