Kaks uut vaimulikku Peeter-Pauli koguduses

tomasz

Alates sügisest teenivad Tallinna Peeter-Pauli koguduses kaks poolakast uut vaimulikku: isa Tomasz ja isa Artur.

Isa Tomasz Materna tuleb Kagu-Poolast ja on 32-aastane. Preestrikutsumuse tundis ta ära juba lapsepõlvest, sest isa Tomaszi perekond olid väga usklik ning sageli käis ta kirikus koosvanemate ja vanavanematega. Talle oli eeskujuks kogudusepreester ning nii ta leidis, võib öelda, et sellest eeskujust mõjutatuna, preestrikutsumuse. Nooruses võttis isa Tomasz osa koguduse noortegrupi kohtumistest ning sageli käis palverännakutel Neitsi Maarja pühamutes Poolas. Kõik see näitas talle enne lõpliku otsuse langetamist, kui ilus võib olla preesterlus. Nii sai temast preester 2011. aastal.Kui isa Tomasz tuli Eestisse, ei teadnud ta Katoliku Kiriku olukorrast Eestis palju. Seega, isa Tomaszi sõnade järgi, ei saanud tal olla ka erilist suurt ootust Eesti suhtes. Ta lihtsalt soovib teenida meie väikest kirikut ja jagada usurõõmu kõigiga.

Jõulupühadeks soovib isa Tomasz kõigile, et Kristus, kelle sündi me meenutame jõuluajal, sünniks meie südametes. “Täitku Jumal kõikide südamed lootuse, rahu ja rõõmuga!”.

Teine preester, poolakas isa Artur Maksimowicz, kes on 38-aastane, saabus aga Eestisse Lõuna–Itaaliast. Seal teenis ta kuus aastat ja piirkonnas, kust on pärit kuulus Padre Pio! Ta on olnud preester 10 aastat ning praegu elab sisse Eesti ellu. See kindlasti ei ole kerge - saabus ta ju ajal, mil läks külmaks ja pimedaks – tema jaoks, kes oli harjunud Itaalia soojuse ja valgusega. Praegu õpib isa Artur vapralt koos isa Tomasziga eesti keelt.

Oma preestrikutsumuse avastas isa Artur kodukoguduse juures ministrandina teenides. Seejärel pöördus ta palves Jumala poole: Issand, tee nii, nagu sina soovid! Ta järgnes Issanda kutsele ning temast sai preester. Isa Artur ei valinud seda väikest Põhjamaa riiki – Eestit - kuhu tulla teenima, vaid ka see tee oli Jumala poolt talle saadetud palve vahendusel.
isaArtur
Jõulusooviks eestlastele, eriti koguduseliikmetele, soovib isa Artur uuendamist Issandas, sest Jõulud on hingelise uuendamise aeg ja Issand, kes uuendab kõike, uuendagu meie vaimu sel jõuluajal.

Tänu ja rõõmu kõigile isa Arturi poolt.

Häid pühi!