Uue õppeaasta alguses tervitusi Tartu Katoliku Koolist

lapsed1938. aastal ostsid frantsiskaani õed Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise Õdede Kongregatsioonist Tšehhist maja Tartus, aadressil Gustav Adolfi 53 (praegune Jakobi 41) ja asutasid lasteaia, mis suleti pärast Eesti Vabariigi okupeerimist 1940. aastal. 50 aastat tegutses praeguses koolimaja hoones nõukogude sõjakomissariaat. 1991. aasta novembris loodi 20-liikmelise initsiatiivgrupi koosolekul Katoliku Kiriku Haridusselts. Seltsi eesmärgiks oli rajada katoliku erakool, mille ülesandeks on anda noortele haridust, mis oleks kooskõlas kiriku õpetuse ning arenenud demokraatliku ühiskonna vajadustega.

1993. aastal 9. septembril toimus eelkooli avamispidu. Koolimaja õnnistas sisse isa Vello. 1994. aasta sügisel avati Tartu Katoliku Kooli esimene klass. Eelkool jätkas tööd lasteaiana.

 

 

 

renoveeritud

Renoveeritud Agate maja.

 

Tänavu asub esimeses klassis õppima 44 last. Kokku õpib Tartu Hariduskeskuses 423 õpilast. Plaanis on lähitulevikus avada gümnaasium. Selle eest on vaja kindlasti palvetada.

Õde Veronika, kooli praegune president, kirjeldab koolielu järgmiselt: “Meie kool on nagu üks pere. Lapsed soovivad koolis õppida ja neile meeldivad sõbralikud õpetajad”. Õde Veronika soov on, et lapsed jääks õpilasteks ja lasteks ning nad oleks avatud kõigele, mis elus tuleb ette ja et nad ei kardaks teha uusi asju. Ta palvetab koolipere eest ja palub Püha Vaimu ande uueks õppeaastaks. Ühineme ka meie õde Veronika palvega.

 

 

 

ode

 

* Sellel aastal sai valmis Joosepi maja remont ning Agate maja renoveeriti. Laste kasutuses on kenad ja avarad uued klassiruumid.