Üks aasta Paavst Franciscuse visiidist Eestisse

31153261838 dea6be462b m 1Armsad vennad ja õed !

25. septembril möödub üks aasta Paavst Franciscuse visiidist Eestisse. See sündmus täidab jätkuvalt meie südant tänulikkusega. Paavsti Eesti visiidi meenutamine ei ole ainult emotsionaalne ning lohutav mõte. See on eelkõige usu märk.

Katoliiklase jaoks Paavst ei ole ainult kiriku juht ja autoriteet. Ta on eelkõige Peetrus, kellele – ja ainult temale – Kristus ütleb: „Sina oled Peetrus, ja selle kalju peale ma ehitan oma kiriku, ja põrgu väravad ei saa sellest jagu“ (Mt 16:16). Ning Kirik õpetab: „Paavst, Rooma piiskop ning Püha Peetruse järeltulija, on „nii piiskoppide kui ka usklike paljususele ühtsuse püsiv ja nähtav printsiip ja vundament““ (KKK 882). Ta on meile eelkõige Peetrus ning tema misjon tuleneb mitte ainult „lihast ja verest vaid Taevasest Isast“ (Mt 16:17). Me kummardame ainult Kristust, aga me vaatame erilise armastusega neid, keda Kristus saadab meile ning nende hulgas on ka Rooma piiskop kui Kiriku ja usuühtsuse alus.Kuidas meenutada tänulikkusega Paavsti visiiti?

Esiteks, me võime tagasi tulla Paavsti jutluse ja kõnede juurde, mida ta pidas Tallinnas. Need tekstid on väga sisukad ja just praegu veidi distantsilt vaadatuna on huvitav lugeda ja neisse süvendada.

Teiseks, palvetagem kogu südamest Paavsti ja tema intentsioonide ning kavatsuste eest nagu on sajandite jooksul teinud kõik katoliiklased. Paavst toetub meie palvele ja seetõttu tema ise palub pidevalt, et palvetaksime tema eest. Paavst peab rõõmsalt kandma suurt koormat, mis on Kirik, see tähendab meid kõiki. Meie, kristlased, oleme kutsutud olema „maa sool... maailma valgus“, mitte, et oleksime teistest paremad, vaid selle pärast, et maailm vajab valgust, mis saab tulla ainult Kristusest ja Tema Kirikust. Aga see valgus peab olema nähtav, „sest ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas, ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele“. (Mt 5:14-15). Paavst ei ole loomulikult ainukene, kes peab kandma seda valgust. Pärast Eesti visiiti ta on külastanud väga palju riike. Hetkel valmistub erinevate Aasia riikide külastamiseks. Tema arvukate reiside eesmärk ei ole midagi muud kui see, et „valgus paistab kõigile majasolijatele“ (Mt 5:15). Kõik koos, aidakem ja toetagem teda, et valgus paistaks ning pimedus taganeks.

Usaldagem Püha Neitsi Maarjale - kelle poole Kirik pöördub sageli kui „Mater Ecclesiae“, Kiriku Ema poole – et tema visiit kannaks vilja iga eestlase hinges ja elus. Ja pidagem meeles Paavsti sõnu: “Andke tunnistus, et olete püha rahvas. Meil võib olla kiusatus, et pühadus käib väheste kohta. Tegelikult aga oleme kutsutud olema pühad sel moel, et elame oma elu armastuses ja anname tunnistuse iga asjaga, mida teeme, ning igal pool, kus me oleme“ (Paavst Franciscus, Püha Missa Vabaduse Väljakul, 25.09.2018)

+ Piiskop Philippe Jourdan