Katoliku Kirik EestisPeeter-Pauli kogudus otsib sekretäri

Peeter-Pauli Kogudus otsib endale kohusetundlikku, täpset ja korrektset sekretäri.
Sinu peamine ülesanne on kanda hoolt igapäevatoimingute korraldamise ja info edastamise eest. Sind iseloomustab hea suhtlemisoskus, valmisolek abiks olla ja keeleoskus: eesti, vene ja inglise.
Sinu töö sisaldab:
• asjaajamisalaste küsimuste koordineerimist;
• rendikokkulepete haldamist;
• dokumendihalduse korraldamist ja korrashoidu, sh dokumentide koostamist;
• infoliikumiste korraldamist erinevates kanalites (telefon, e-kiri, faks);
• tõlketööde korraldamist;
• kontori varustamist töövahenditega;
• kirjavahetuse korraldamist, sh posti vastuvõtmist ja väljasaatmist.

Ootame Sinult arvuti kasutamise kogemust tavakasutaja tasemel.
Töö toimub osakoormusega 0,7 (29 tundi nädalas) vanalinna südames, Rooma-Katoliku Kiriku katseleis aadressiga Vene 18. Töötasu osakoormuse eest on 520 eurot kuus.
Saada oma CV koos lühikese enesekirjeldusega aadressile .

Social button for Joomla