Katedraali restaureerimis tööd 2019. Palume Teie abi!

ppk0012017 ja 2018 oleme aktiivselt restaureerinud meie katedraali ning saime palju valmis, kuid siiski on mõned tööd mida veel on vaja teha. Nagu ka eelmistel aastatel on nüüd kavas põhjalik restaureerimine.
Sel suvel planeerime restaureerida:
• Kiriku peatrepp
• Koori põrand
• Koori kaks ust
• Kiriku aknad - välimised, sisemised, lengid ja aknalauad 10 kompl.
• Maal "Kristuse taevaminek" restaureerimine
• Sulatuskaabli paigaldus katuse vihmaveetorude ja rennidesse

Kõikide tööde maksumus kokku on 77 756 eurot.
Tallinna linn on toetanud antud töid 70 000 euroga ning puudu jääb 7 756 eurot.
Et kõiki plaanituid töid lõpuni viia on vaja meie kõigi toetust.
Annetades pangakontole kirjutage soovi korral juurde oma isikukood, siis on võimalik tulumaksusoodustus. Annetada saab ka sularahas Katedraali kantseleisse.

saaja: ROOMA-KATOLIKU KIRIKU PEETER-PAULI KOGUDUS
konto: EE152200221067109231 Swedbanki
selgitus: „kiriku restaureerimine”
Lisainfo: 6446367,