Katoliku Kirik EestisKristlaste ühtsuse palvenädal 2020

keskpaevapalvus 18. jaan 202018.-25. jaanuarini kutsutakse kristlasi palvetama ühtsuse eest. Kristlaste ühtsuse palvenädalad on olnud järjepidevalt ja ülemaailmselt alatest 1966. aastast, mille valmistavad igaks aastaks ette Kristliku ühtsuse paavstlik nõukogu koos Kirikute Maailmanõukogu usu ja kirikukorra komisjoniga. Eestimaa kogudused ühinevad selle üleskutsega.

Aastaks 2020 on palveteemade sõnastamine antud Malta kristlastele. Maltalased valisid juhtmõtteks lausekatke, mis meenutab püha Pauluse randumist Maltal: „nad (saarlased) osutasid meile suurt lahkust“ (Ap 28:2). Laevaõnnetusse sattunud meresõitjad koos vangistatud apostliga jõudsid õnnelikult maale ning saare elanike lahkus sai tasutud sellega, et koos päästetutega jõudis Maltale ka Jeesuse Kristuse evangeelium. Maltalased tähistavad seda päeva nende rahvuskiriku sünnipäevana.


Külalislahkus on Püha Vaimu üleloomulik and. Seda kinnitab apostlite õpetus: „püüdke olla külalislahked,“ julgustab apostel Paulus (Rm 12:13), „olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata,“ manitseb apostel Peetrus (1Pt 4:9). Avades külalisele avame ukse Jumala müsteeriumile, nagu kinnitab Hb 13:2: „Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamata võtnud külalistena vastu ingleid.“

Ent külalislahkus pole siiski eesmärk omaette, vaid suure eesmärgi teenistuses, milleks on Jumala riigi rajamine kõigi rahvaste seas, et valmistada inimkond ette Kristuse vastuvõtmiseks aus ja väes. Kristus tuleb omade juurde, oma kiriku juurde, sest Tema on selle rahva Issand. Võtame Tema vastu!
Kristuse vastuvõtmine algab lahkusest üksteise vastu jumalarahva osaduses. Need on teineteisest lahutamatud. Kui hoolitseme üksteise eest pühades palvetes, kohtame Kristust. Kui koondume Kristuse juurde, kohtame ka üksteist.

Carta Oecumenica aastast 2001, sündinud Euroopa Kirikute Konverentsi ning Euroopa Piiskopikonverentsi ühistöös, tunnistab, et kristlaste ühtsus „saab jõudu sellest, kui me kuuleme Jumala sõna ning laseme Pühal Vaimul meis ja meie kaudu töötada. Selle armu väes tehakse palju katseid jumalateenistuste ja palvete kaudu süvendada vaimulikku osadust kirikute vahel, palvetada Kristuse kiriku nähtava ühtsuse eest“ (par 5).


Palvenädalal palvetame koos maailma kõigi kristlastega nii:
• Püha Jumal, me tunnistame oma tegemistes ja tegemata jätmistes armastuse puudulikkust üksteise vastu. Me oleme sellega kahjustanud kiriku ühtsust. Läkita meile oma Vaim, kes lepitab ja parandab vead.
• Tõe ja valguse Jumal, ma tahame olla Sinu rahvas pühaduses ja ustavuses. Näita meile õiget teed ühtsuse poole Kristuses, et meid ei eksitataks, vaid kinnitataks ja tugevdataks tões.
• Ustav Jumal, meie ainus lootus oled Sina. Tugevda meie usku Sinu ettehoole vastu, millega Sa hoiad, juhid ja viid eesmärgile kogu loodu.
• Lepituse Jumal, me pigem loobume tühjast vaidlemistest, kui see ei ehita üles Sinu kirikut. Too rahu me südamesse ja kingi meile rõõmus meel üksteist vastu võtta ka meie erinevustes.
• Armuline Jumal, õpeta meid rääkima tõtt koos armastusega, et näidata maailmale Sinu tõelist palet, kes Sa oled halastaja ja armuline, kuid sead meie ette piirid õige elu elamiseks.
• Vägev Jumal, mida Sina õnnistad, jääb õnnistatuks. Lõhu maha inimestevahelised nähtavad ja nähtamatud tõkked, mis takistavad meil üksteist vastu võtmast ning üksteist õnnistamast Sinu nimel.
• Looja Jumal, kingi oma rahvale ja oma kirikule uus süda ja uus meel, püha ja puhas, nii et meie lahkus üksteise vastu muudaks maailma paremaks paigaks ning aitaks abiotsijaid tulla Sinu juurde.
• Kolmainus Jumal, kingi oma rahvale see ühtsus, mis on Sinus – Isas ja Pojas ja Pühas Vaimus. Ava meie silmas nägema Sinu tulemise kirkust ning meie käed vastu võtma kõiki Sinu rikkalikke eluande.

Non nobis, Domine, non nobis, seda nomini tuo da gloriam!

 

Social button for Joomla