Katoliku Kirik EestisTäiendatud. Toimub protsessioon. Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha pühapäeval, 14. juunil

Ultima Cena Juan de JuanesPühapäeval, 14. juunil on Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha. Protsessioon toimub kell 13.00.

Missad katedraalis:

10.00 poola keeles
11.30 eesti keeles (peab Missale registreerima eelnevalt)
14.00 eesti keeles (peab Missale registreerima eelnevalt)
18.00 vene keeles

Registreerida Missale saab esmaspäevast reedeni 9.00-17.00 helistades telefonil 56379728 või kirjutades e-postile . Võimalus on registreerida ka kiriku kantseleis esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti 9.00-15.30.

Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha (Corpus Christi) tähistatakse pühapäeval, mis järgneb Püha Kolmainu suurpühale, austades eriliselt Püha Euharistiat. Varem pühitseti seda püha neljapäeval, pärast Kolmainu Suurpüha, paralleelselt Kristuse Püha Õhtusöömaaja austamisega Suurel Neljapäeval.

Juba keskajal muutus Pühima Sakramendi eriline austamine aktuaalseks. Corpus Christi sai mandatoorseks pühaks Rooma Kirikus 1312. aastal. Aga juba sajand varem ajendasid Mont Corilloni püha Juliana nägemused Pühima Sakramendi püha pühitsemist. Juliana, kellest sai 1206 augustiini nunn Liege'is, Prantsusmaal, tundis erilist austust Pühima Sakramendi vastu. Ta rääkis oma nägemustest Liege'i piiskopile Robert de Thoretele ning Liege'i kardinaldiakonile Jaques Panaleonile, kellest hiljem sai paavst Urbanus IV, ja tegi ettepaneku Pühimat Sakramenti eriliselt pühitseda. 1264. aastal viis Liege'i piiskop Thorete selle lokaalpühana sisse oma piiskopkonnas.

Paavst Urbanus IV avaldas 8. septembril 1264 bulla Transiturus, milles, olles eelnevalt ülistanud Meie Õnnistegija armastust, nagu see väljendub Pühas Õhtusöömaajas, seadis sisse Corpus Christi pühitsemise kogu Kirikule neljapäeval, pärast Kolmainu Püha. Rohkem kui neli aastakümmet hiljem, 1311, andis paavst Clementinus V välja uue dekreedi, milles palus selle püha kinnitamist. Kinnitamine leidis aset paavst Johannes XXII, Clementinus V järeltulija poolt.

Protsessioon Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpühal on muutunud traditsiooniks kogu Euroopas.

Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpühal õnnistatakse maarohtu ja lilli nii inimeste kui loomade tarbeks, nii toiduks kui rõõmuks.
Samal päeval õnnistatakse ka perekondi koos lastega, et neis alati rahu ja üksmeel valitseda võiks. Sama õnnistust võib saada ka Kristuse Ihu ja Vere suurpühale järgneval pühapäeval. Õnnistus on mõeldud ka maarohtude ja lillede seemnetele.

Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpühal lauldakse hümne
Lauda Sion
Pange Lingua
Tantum Ergo

Social button for Joomla