Katoliku Kirik EestisNoorte kohtumine Kodasema katoliku keskuses

Loe edasi: Noorte kohtumine Kodasema katoliku keskuses28-29. juunil toimub noorte väljasõit Kodasemale. Kohtumine algab 28ndal juunil ühise lõunaga kell 13. Päeva jooksul on plaanis väike matk, tunnipalvus, Missa, filmivaatamine ja lõke. 29ndal jätkame isa Wodeki mõtisklusega, diskussioonpaneeliga noorte ühtsuse ja aktiivsuse teemal kirikus. Võimalus olla Pühima Altarisakramendi ees.

Oma osalemisest palume hiljemalt 21. juuniks teada anda kas Marit Aus'ile () või Arno Humal'ile (). Osalustasu on 10 eurot  ja palume tasuda hiljemalt 21. juuniks Marit Aus'i kontole: Swedbank, EE842200221018571517 (selgitusse märkida osaleja nimi). Kohtumist puudutavate küsimustega palume pöörduda Mariti või Arno poole.

Pühamud on vaibastatud palvetega, Fanny de Sivers

Loe edasi: Pühamud on vaibastatud palvetega,  Fanny de SiversEesti Kirikute Nõukogu andis välja trükise Teelise kirikud 2017. Teatmik on käepärane abivahend turistidele ja matkajatele, tutvustades eesti ja inglise keeles 449 pühakoda Maarjamaal. Teatmik annnab informatsiooni kirikute ajaloost, vaatamisväärsustest, suvistest lahtioleku- ja jumalateenistuste aegadest, samuti leiab teatmikust teavet pühakodades toimuvatest kirikukontsertidest ning majutusvõimalustest. "Tundmatu või tuntudki pühakoja juures peatumiseks tasub aega võtta. Märkame välist. Sisemise märkamine on süüvimise taga. Seesmiselt vakatudes võime seda märgata. Adume, mis on meie sees. Silmi tõstes võib heiastuda seegi, mis on varjatult meie üle ja ümber. Kes on. Püha on. Nii on iidsetesse pühakodadesse materialiseerunud aegadeülene pühadusepalve. On see kõnetu tunnistus meiegi viimsetest igatsustest? „Pühamud on vaibastatud palvetega,“ tõdeb kirjanik Fanny de Sivers.”

Tallinnas toimus Fatima Jumalaema protsessioon

Loe edasi: Tallinnas toimus Fatima Jumalaema protsessioon

Laupäeval, 13. mail toimus Tallinna vanalinnas katoliiklaste protsessioon tähistamaks Fatima Jumalaema ilmumise 100 aastapäeva Portugalis. Protsessioonipalvust viis läbi piiskop Philippe Jourdan.  Fotod on leitavad SIIT: Fatima 100. Protsessioon kulmineerus piduliku Püha Missaga RKK Peeter-Pauli katedraalis.

Protsessioonil palvetati Jumalaema eeskostel ning palvetati uute pühakute poole, karjuslapsed Jacinta ja Francesco Marto, kes olid Fatima Jumalaema ilmumise tunnistajad 100 aastat tagasi väikeses Portugali külakeses. Kolmas tunnistaja Lucia, lahkus oma taevase Isa koju alles 2005 aastal ja tema kanoniseerimisprotsess on hetkel käimas Püha Tooli juures Roomas.  

 

 

 

Maikuu on pühendatud Neitsi Maarjale

Loe edasi: Maikuu on pühendatud Neitsi MaarjaleMaikuu on pühendatud Rooma-Katoliku Kirikus Neitsi Maarjale, Jumalaemale, meie emale. Jumal valis oma tahtest Maarja igavikuliselt oma Poja emaks. See sündis Jumala armust ja Kristuse teenete nimel. Maarja on tõeliselt Jumala ema, sest ta tõi ilmale Jumala Poja Jeesuse. Püha Maarja on Kiriku ema, sest ristil hinge heites andis Jeesus oma ema oma jüngrile - Vaata, see on sinu ema! (Jh 19: 27), seega on Maarja meile kõigile emaks antud. Kirik palub maikuus erilisel viisil palvetada Jumalaema poole - Maarja palvete või Roosipärja vahendusel. Siinjuures püha paavst Johannes Paulus II apostellik kiri Rosarium Virginis Mariae aastast 2002, mis on hea lugemine just maikuus, et leida lähedust Neitsi Maarjaga.

 

Kinnitamise sakramendi katehhees

Loe edasi: Kinnitamise sakramendi katehheesKõik, kes soovivad vastu võtta sellel aastal KINNITAMISE SAKRAMENTI Nelipühal 4.juunil 2017, on kutsutud 5.mail 2017 kl 19.00 kohtumisele piiskopi ja koguduse preestriga. Palun enne kohtumist ette registreerida kantseleis, kas helistades:  644 6367 või kirjutades: .

 

 

 

 

Tallinna Kesklinna vanema külaskäik

Loe edasi: Tallinna Kesklinna vanema külaskäik Reedel, 21. aprillil külastasid Tallinna Peeter-Pauli katedraali ja koguduse keskust Tallinna Kesklinna vanem Taavi Pukk ja vanema asetäitja Inna Fjodorova. Piiskop Philippe Jourdan, kogudusepreester isa Alfonso Di Giovanni ja koguduse töötajad andsid külalistele ülevaate Rooma-Katoliku Kiriku koguduste ja Dominikaani Vendade Ordu kloostri tegevusest linnaosas ning informeerisid reformatsiooni 500. aastapäeva meenutamisega seotud sündmustest, mis on toimunud ja toimumas koos luterlastega. Kuivõrd ajaloolise dominiiklaste kloostrikompleksi erinevad osad kuuluvad kogudusele ja Tallinna linnale, arutati pikemalt kloostri tervikuna avamise ja erinevates funktsioonides kasutuselevõtmise võimaluste ning sellega seotud koostöö üle. Linnaosavanem kinnitas, et need arutelud saavad kindlasti lähiajal jätkuma, saavutamaks parimaid ja kõiki asjassepuutuvaid osapooli arvestavaid lahendusi.

 

 

Katoliku kirik näeb olulisima vaimuliku teemana igapäevast tööd noortes peredes

Loe edasi: Katoliku kirik näeb olulisima vaimuliku teemana igapäevast tööd noortes peredes

Avaldame ajalehes Eesti Kirik  8. märtsil ilmunud intervjuu piiskop Philippe Jourdaniga.  

Milline on katoliku kirik Eestis põhiarvudes, palju on neid, kelle kaudu saab igapäevast jumalariigi tööd teha?
Katoliiklasi on Eestis üle 6000. Tuntakse loomulikult Püha Birgitta kloostrit Tallinnas. Kuid teatakse ka Tartu Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise kogudust, kus töötab kaks nunna, peamiselt nad teenivad seal eakaid ja haigeid.

 

 

Hingekarjase kodukülastus

Loe edasi: Hingekarjase kodukülastus

Kiriku traditsiooni järgi külastavad preestrid jõuluajal koguduseliikmeid nende kodudes, sest Jeesus Kristus ise külastas oma kaaslaste kodusid (Lk 19: 5) ning ta saatis ka oma jüngreid inimeste juurde jutlustama (Mt 10:40). Vaatamata sellele, et jõuluaeg on läbi, võivad soovijad preestrit kutsuda enda juurde, et koos palvetada ning lasta õnnistada kodu. Selleks on vaja pöörduda preestri poole ja leppida kodukülastuse aeg kokku.

 

Edgaras Versockis võttis vastu sutaani preestriseminaris Leedus

Loe edasi: Edgaras Versockis võttis vastu sutaani preestriseminaris Leedus

 Eestis ministrandina teeninud Edgaras Versockis võttis Leedus Kaunase preestriseminaris vastu sutaani eelmisel laupäeval 19. novembril. See on esimene samm preestriks pühitsemise teel. Pidulikul sündmusel viibis samuti piiskop Philippe Jourdan.

Katoliku Kirik Eestis soovib Edgarasele palju õnne ja palvetab tema eest sellel olulisel teel. 

 

Ilmus "Väike raamat Jumala halastusest"

Loe edasi: Ilmus

 

Halastuse Aasta lõpu puhul on ilmunud "Väike raamat Jumala halastusest". Raamatuke tutvustab Jumala Halastuse sõnumit ja vagadust, mille Issand Jeesus on andnud kogu maailmale püha Faustina Kowalska kaudu ning aitab lugejal süveneda Jumala Halastuse erinevatesse aspektidesse kristlase elus kaasaegses maailmas. Näiteks võime lugeda Jumala halastusest Pühakirjas ja sakramentides, sügavamalt aru saada, miks vajab maailm Jumala halastust ning õppida oma argipäevas Jumala halastust järjest paremini ellu viima.