MaarjapaisPaavst külastab Tšiilit ja Peruud

 uus 

Loe edasi: Paavst külastab Tšiilit  ja PeruudPaavst külastab Tšiilit vahemikus 15-18 jaanuar 2018 väisates Santiago, Temuco ja Inquique linnu. Seejärel lendab Paavst Peruusse, kus ta 18-21 jaanuaril 2018 külastab Limat, Puertot Maldonadot ja Trujillot. Püha Tooli teate kohaselt, oma visiidiga Tšiilisse ja Peruusse, austab Paavst riikide religioosseid juuri ja rõhutab pärismaalaste pinevat olukorda.

Tšiilis kohtub Paavst Araucania regioonis Mapuche pärismaalaste kogukonna elanikega. Mapuche liikmed on pöördunud valitsuse poole, et viimane tagastaks neile enne 1980-nadate lõppu demokraatia kehtestamist konfiskeeritud maad.

Puerto Maldonadot külastades kohtub Paavst Amazonases elavate pärismaalastega. Amazonase vihmametsad hõlmavad Lõuna-Ameerikas üheksale riigile kuuluvaid piirkondi ja need on kannatanud ulatusliku metsade hävimise all, mis mõjutab neid negatiivsel viisil, vähendades bioloogilist mitmekesisust. 2019. aasta oktoobris leiab Roomas aset eriline piiskoppide sinod kogunemine, mis keskendub just Amazonase piirkonnale. Ta ütles, et sinod püüab leida uusi evangeliseerimis võimalusi, eriti pärismaalasi silmas pidades, kes on „tihti ilma jäätud rahulikest tuleviku väljavaadetest, eriti silmas pidades Amazonase vihmametsa puudutavat kriisi,“ mis mängib olulist rolli kogu planeedi keskkondlikus tervises.

Urbi et Orbi (Linnale ja maailmale)

Loe edasi: Urbi et Orbi (Linnale ja maailmale)Paavst Franciscus kutsus traditsioonilises jõulupühade läkituses Urbi et Orbi (Linnale ja maailmale) rahule Jeruusalemmas ja "vastastikusele usaldusele" Korea poolsaarel ning rõhutas laste kannatusi maailma konfliktides.
Paavst rääkis läkituses "kasvavatest pingetest" iisraellaste ja palestiinlaste vahel ning avaldas lootust, et peale jääb "soov jätkata dialoogi ja leida läbirääkimiste teel lahendus, mis võimaldaks kahe riigi rahulikku kooseksisteerimist".

"Palvetagem, et Korea poolsaarel ületataks vastasseis ning et kogu maailma huvides suureneks vastastikune usaldus," ütles kirikupea.

Täistekst (inglise keeles) - Urbi et Orbi.

Allikas: www.bns.ee, www.vaticannews.it, 25.12.2017

Paavst Franciscus Bangladeshis

Loe edasi: Paavst Franciscus Bangladeshis

Peale Myanmari külastust suundus paavst Franciscus Bangladeshi, kus viibib 2. detsembrini. Bangladesh on 31. riik, mida paavst Franciscus külastab. Bangladeshis on enne Franciscust käinud paavstid Johannes Paulus II (1986) ja Paulus VI (1970).

Reedel, 1. detsembri hommikul Dhakas pühitsetud Pühal Missal andsid 16 noort meest preestrikutsumuse tõotuse. Missa leidis aset Dhaka keslinna Suhrawardy pargis.

 

 

Paavst Franciscus visiidil Myanmaris ja Bangladeshis

Loe edasi: Paavst Franciscus visiidil Myanmaris ja BangladeshisPaavst Franciscus viibib visiidil Myanmaris ja Bangladeshis 26. novembrist 2. detsembrini.

Paavst alustas oma visiiti traditsiooniliselt, külastades Neitsi Maarja basiilikat Roomas ja palvetades Myanmari ja Bangladeshi riigi ning rahva eest. Paavst on öelnud, et see reis saab olema palverännak, mille intentsiooniks on rahu ja rahvuslik leppimine ning ta palvetab selle eest kogu reisi vältel.

Paavst on kohtunud esimesel visiidi päeval Myanmari liidritega, keda Püha Isa kutsus järgima ning austama inimõigusi Myanmari vabariigis. Myanmar on tuntud kui paljude usuliste ühendustega riik. Paavst tõdes, et rahu eelduseks on ka see, et kõiki ühiskonna liikmeid, etnilisi rühmi ja nende identiteeti austatakse.

Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik (Angelus, 26.11.2017)

Loe edasi: Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik (Angelus, 26.11.2017)Liturgilise aasta viimasel pühapäeval tähistame me Kristuse, Kõiksuse Kuninga suurpüha. Tema kuningriik on juhatamise ja teenimise kuningriik, ning samuti kuningriik, mis aegade lõpus esitab end kohtuna. Meie ees on täna Kristus kui kuningas, karjane ja kohtunik, kes näitab Jumala riiki kuulumise tingimusi. Evangeeliumi leheküljel avaneb suurejooneline nägemus. Jeesus pöördub oma jüngrite poole ja ütleb: “Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile” (Mt 25,31). Tegemist on piduliku sissejuhatusega jutustusele ülemaailmsest kohtumõistmisest. Olles elanud maa peal alandlikkuses ja vaesuses, näitab Jeesus end nüüd jumalikus auhiilguses, mis talle kuulubki, ümbritsetuna arvukatest inglitest. Kogu inimkond on tema ette kokku kogutud ja ta rakendab oma võimu neid üksteisest eraldades, nii nagu karjane eraldab lambad sikkudest.

Isiklik vastutus ja ustavus Jumalale (Angelus, 19.11.2017)

Loe edasi: Isiklik vastutus ja ustavus Jumalale (Angelus, 19.11.2017)Tere päevast, kallid vennad ja õed!

Sel liturgilise aasta eelviimasel pühapäeval esitab Evangeelium meile tähendamissõna talentidest (vt. Mt 25,14-30). Enne reisile minekut usaldab üks mees oma sulastele talendid, mis sel ajal omasid suurt rahalise väärtust: viis talenti ühele, kaks teisele, üks kolmandale, igaühele tema võimete kohaselt. Sulane, kes sai viis talenti on ettevõtlik ja paneb need vilja kandma, saades teist viis. Sulane, kes sai kaks talenti, tegutseb nõndasamuti ning hangib teist kaks. Vastukaaluks sulane, kes sai vaid ühe talendi, kaevab maasse augu ja peidab sinna oma isanda raha.

Püha Euharistia ja palveelu

Loe edasi: Püha Euharistia ja palveeluRoomas, Püha Peetruse väljakul toimub igal kolmapäeval paavstlik üldaudients, kus Püha Isa kohtub üle maailma kohale saabunud palveränduritega. Sinna tulevad kümned tuhanded inimesed, et võtta vastu paavst Franciscuse õnnistus ning kuulata tema katehheesi. Igal kolmapäeval käsitleb paavst lähtuvalt nädala evangeeliumi tekstistidest ühte olulist teemat, mis puudutab kogu kirikut ja igat katoliiklast. Kolmapäeval,15.novembril käsitles paavst oma katehheesis Püha Missa ja palveelu teemat. Paavst Franciscus selgitas, kui sügava tähendusega on Püha Euharistia ja kui kaunis on pühendada end palves täielikult Pühale Missale. Meie kõik, kes me osaleme Pühal Missal, peaksime esitama endale küsimuse: “Mis on tõeline palveelu?” ...Kas meie palve on tõesti dialoog, personaalne suhe Jumalaga?

Pühakud on meie vennad ja õed, kes on oma südamesse vastu võtnud Jumala valguse

Loe edasi: Pühakud on meie vennad ja õed, kes on oma südamesse vastu võtnud Jumala valguse Kõigi Pühakute Suurpüha on "meie" püha - mitte seetõttu, et me oleme "head", vaid kuna Jumala pühadus on meie elusid puudutanud. Pühakud ei ole täiuslikud musternäidised, vaid inimesed, keda Jumal on läbinud. Me võime neid võrrelda kirikute vitraažidega, mis lasevad valgusel siseneda erinevates värvitoonides. Pühakud on meie vennad ja õed, kes on oma südamesse vastu võtnud Jumala valguse ja kes on selle edasi andnud maailmale, igaüks omaenda "tonaalsuse" kohaselt. Aga nad kõik olid läbipaistvad, nad kõik võitlesid, et eemaldada patu plekid ja pimeduse, nii et Jumala õrn valgus saaks läbi tulla. See ongi elu eesmärk: anda edasi Jumala valgust ja see on ka meie elu eesmärk.

Joseph Razingeri preemia määrati helilooja maestro Arvo Pärdile

Loe edasi: Joseph Razingeri preemia määrati helilooja maestro Arvo Pärdile26. septembril 2017 tegi Püha Tool teatavaks, et Joseph Razingeri Fondi käesoleva aasta preemia saajad on Theodor Dieter, teoloog Strasburgist; Karl-Heinz Menkel, teoloog ja vaimulik Bonnist; ja helilooja Arvo Pärt Eestist. Preemiad antakse üle pidulikult 18. novembril Vatikanis.

5-liikmeline komisjon - kardinal Amto, kardinal Koch, kardinal Ravasi, T.E piiskop Padaria, T.E Mons. Voderholzer, kes juhib Regensburgis Saksamaal Benedictus XVI instituuti - otsustasid anda preemia inimestele, kelle tegevuse ulatus on laienenud ning ulatub ka väljaspoole religioosset ranget konteksti, sh hõlmates ka kunsti nagu sügava religioosse inspiratsiooni muusika puhul, mille elavaks näiteks on Arvo Pärdi looming. Oluline otsustamise kriteerimu sel aastal oli oikumeenia. Nii osutusid preemia saajateks luterlane, katoliiklane ja ortotoks, kommenteeri Püha Tool.

Püha Isa visiit Kolumbiasse

Loe edasi: Püha Isa visiit KolumbiassePaavst Franciscus viibib apostellikul visiidil Kolumbias 9. kuni 11. septembrini 2017.  Paavst Franciscuse reis Kolumbiasse kannab motot “ühtsus ja rahu”, mida ta soovib Kolumbia rahvale kogu südamest, teavitas Püha Tooli pressiosakond.

90% Kolumbia rahvastikust on katoliiklased. Iseseisvuse saavutas Kolumbia 1810 ja tegemist on presidentaalse vabariigiga. Kolumbia on tuntud kui kodurahustuste, kriminaalse ja kuritegevusliku taustaga riik Ladina-Ameerikas, mida on räsinud ajaloos mitu kodusõda.

Paavsti soov on täna lepitada inimesi peale pikka ja kibedat kodusõda ühtsusele ning rahusaavutamisele Kolumbias. Oma videotervituses reisi eel paavst tänas küllakutse eest riigiesindajaid ja rahvast ning nentis, et meie oleme kõik ühe Isa lapsed, Isa, kes meid armastab ja lepitab. Kolumbia kardinal Salazar lisas, et paavst soovib kindlasti tegeleda Kolumbias ka keskkonnaküsimuste arutamisega, sest selles riigis on palju väärtuslikke loodusressursse, mida ei kasutata ökonoomselt. Üheskoos liidrite ja kiriku esindajatega soovitakse arutada paremaid võimalusi Kolumbia loodusressursside kasutamiseks ja majandamiseks kogu maailmas

Viiepäevase visiidi ajal kohtub paavst Franciscus samuti Kolumbia presidendi ja katoliku kogukondadega ning noortega.