Tagasivaatena Genfis toimunud oikumeenilisele kohtumisele

paavstgenfis21. juunil tähistas Maailma Kirikute Nõukogu asutamise 70. aastapäeva. Püha Tool ei ole küll Maailma Kirikute Nõukogu liige, kuid paavst Franciscus oli kutsutud külalisena selle aastapäeva tähistamisele. Tegemist oli seega sarnase sündmusega, mis leidis aset 2016. aastal Lundis, kui ühiselt meenutati 500 aasta möödumist reformatsiooni algusest. Niisiis oli Maailma Kirikute Nõukogu asutamise 70. aastapäeva tähistamise näol tegemist juba teise olulise oikumeenilise sündmusega maailmas viimase kahe aasta jooksul. Paavsti sõnum nendel kohtumistel on olnud väga oluline ning teda on nende kahe kohtumise tõttu hakatud maailmas nimetama ka kõige oikumeenilisemaks paavstiks. Ka oikumeeniliste noortekohtumiste kavandamine Balti riikides paavst Franciscuse eelseisva visiidi ajal kinnitab seda tõdemust.

 

Paavst seisab kindla sõnumiga erinevate kristlike kirikute ees – astuda ühtsuse poole Pühas Vaimus. Sellise seisukohaga astus Püha Isa üles ka Genfis, rõhutades, et palves suudame olla juba täna kristlike kirikutega üks ning seda juhib Püha Vaim. Rooma Santa Croce ülikooli teoloogiaprofessor Goyre kommenteeris paavsti seisukohta, et see on tõde, aga me ei saa tõlgendada või mõista, et midagi muutuks Armulaua ühtsuses. Tegemist on ju usu küsimusega, millesse Armulauas usuvad katoliiklased ja millesse protestandid. Kuid kuna palves on juba ühtsus leitud, siis see ongi peamisi oikumeenia eesmärke. Professor Goyre sõnul soovib paavst kindlasti ka enam ühtsust heategevuses. Heategevus ei ole paavsti jaoks mitte üksnes almuse andmine või mõne organisatsiooni tegevusmudel, vaid see on kindlasti midagi enamat, saades alguse ligimese toetamisest.

Millisteks kujunevad Genfi kohtumise viljad lähitulevikus, seda näeme loodetavasti juba varsti.