Katoliku Kirik EestisAlvaro del Portillo kuulutati õndsaks

Alvaro del PortilloAlvaro del Portillo (1914-1994) oli püha Josemaria esimene järglane Opus Dei peana. Ime, mille Püha Tool kinnitas seisnes Tšiili vastsündinud poisi Jose Ignacio Ureta Wilsoni koheses paranemises. Mõni päev pärast sündi 2003. aasta augustis tabas teda südameseisak, mis kestis üle 30 minuti ning järgnes ulatuslik verejooks. Ta vanemad palvetasid piiskop Alvaro del Portillo eestkostel suure usuga. Msgr. Flavio Capucci, pühakukskuulutamise esitaja ja uurija, on kokku saanud ligi 12 000 allkirjastatud piiskop Alvaro eestkostel asetleidnud armutegude juhtumit. Juulis 2013 kirjutas paavst Franciscus alla dekreedile, kus kinnitas imede asetleidmist ning kiitis heaks Alvaro del Portillo õndsakskuulutamise.

Alvaro del Portillo sündis Madriidis. Ta õppis tööstus- ja tsiviilehitust ning peale doktorikraadi omandamist töötas Madriidi ülikoolis õppejõuna ehitusteaduskonnas. 1935. aastal liitus ta Opus Deiga ning 1944. aastal pühitseti ta preestriks. Ta jätkas õpinguid, kuid siis juba filosoofia ning kanoonilise õiguse alal. 1939 - 1959 töötas ta mitmes Rooma Kuuria ametkonnas Vatikanis ning 1975. aastal valiti ta Opus Dei presidendiks ja 1982. aastal nimetas Püha Tool ta esimeseks Opus Dei prelaadiks. Piiskopiks pühitseti Alvaro del Portillo 1991. aastal. Ta oli tuntud Johannes Paulus II väga usaldusväärse kaastöötajana ning oluline püha Josemaria tugi kõigis Opus Dei tegemistes.

Õndsakskuulutamise veebilehekülg ning täpsem info inglise keeles piiskop Alvaro del Portillo kohta: Alvaro del Portillo.

Social button for Joomla