Katoliku Kirik EestisPaavsti palveintentsioonid oktoobriks

PaavstFranciscusPaavst Franciscuse palveintentsioon oktoobrikuuks on palve nende eest, keda on tabanud sõjahoop ja kannatanud vägivalda. Teiseks palub paavst Franciscus palvetada evangeeliumi kuulutamise eest, et see taaselustaks usklike innukust seda kuulutada kõikjal maailmas.

Allikas: Vatican News, 1. oktoober 2014

Social button for Joomla