Töö ja palve

francis1Taas on alanud paavst Franciscuse üldaudientsid Roomas ja kolmapäevase, 12.08 üldaudientsi teema oli suunatud tööle ja palvele. Sellega soovib Püha Isa osutada tähelepanu töö- ja palveelu seostele perekonnas. Paavst Franciscus märkis, et tihti tööd tehes meie ei märka, millist vilja kannab meie töö. Tihti ei ole tulemused koheselt näha, kuid töö on alati viljakas, isegi kui tuleb ette raskusi. Tööviljad aga ei ole paavsti sõnade järgi alati erialased, vaid ka läbi selle tegevuse, mida teevad mees ja naine koos perekonnas, nimetame tööks.  

Paavst nentis, et perekonna märkamine tööl on samuti vajalik, seda selles mõttes, et kui on kellegil sünnipäev, või sünnib laps või keegi on abiellunud, et seda tuleks tähistada mitte perekeskselt vaid kolleegidega töö juures.

Üldaudientsi lõpus soovitas Püha Isa mitte unustada ka puhkamist ja pühapäeva tähistamist. Tihti nõutakse palju inimestelt ja ei jõua kõike teha ettenähtud tööajal, kuid ei tohi seda teha perekonna arvelt. Pühapäevane Armulaud ei tohi jääd ära töö tegemise tõttu. Paavst Franciscuse soovitus oli viia sisse konkreetne elurütm, mis annaks aega palveks ja töö tegemiseks ning meie elu keskmeks oleks Jeesus Kristus oma armastuses ja ohverduses.