Erimeelsuste ületamine ning rahu saavutamine. Püha Isa 2016. aasta rahuläkitus

rahusonumpaavstIgal aastal, 1. jaanuaril, esitab Püha Isa oma temaatilise rahuläkituse. "Erimeelsuste ületamine ning rahu saavutamine on 49. maailma rahupäeva, mis paavst Franciscuse valitsemisajal kolmanda korda toimub, juhtmõte. Ükskõiksus meie ajastut kimbutavate nuhtluste suhtes on rahu puudumise peamisi põhjuseid. Tänapäeval on ükskõiksus seotud erinevate individualismi avaldumisvormidega, mis põhjustavad üksindust, teadmatust, enesekesksust ning sellest tulenevat huvi ja pühendumissoovi puudust. Infotulv ei tähenda paraku suuremat tähelepanu probleemidele, kui sellega ei kaasne ühtlustundel põhinev avatus. Selleks on lisaks perekondadele oluline ka koolitajate-õpetajate, kultuuriinimeste, ajakirjanduse, vaimu- ja kunstiinimeste panus. Ükskõiksust saab alistada vaid sellele ühiselt reageerides," teatas Vatikani Raadio. Paavsti sõnade järgi, tuleb rahu nimel töötada; see pole miski, mida saavutatakse ilma jõupingutusteta, ilma oma meelt ning südant muutmata, ilma loovuse ja positiivse kaasatuseta arutellu. Püha Isa rahupäeva läkitus avaldatakse 1. jaanuari 2016.

Allikas: Vatikani Raadio, 11.08.2015