Katoliku Kirik EestisIsa Vello Salost artikkel ajalehes Eesti Kirik

Loe edasi: Isa Vello Salost artikkel ajalehes Eesti Kirik 5. novembril 90. sünnipäeva tähistav katoliku preester Vello Salo on teada-tuntud nii oma erudeerituse kui tegevuse laiahaardelisuse poolest. Pika loetelu võiks koostada valdkondadest, milles ta on avalikus debatis oma kaaluka sõna sekka öelnud. Siinjuures viimati tehtud intervjuu isa Velloga ajalehes Eesti Kirik. Loe edasi SIIT.

 

 

 

 

Püha Isa palveintentsioonid novembrikuuks

Loe edasi: Püha Isa palveintentsioonid novembrikuuksPaavst Franciscuse palveintentsioonid novembrikuuks on seotud inimestevaheliste suhetega, et iga inimene oleks avatud kohtumiseks ja dialoogiks, isegi nendega, kelle veendumused on erinevad meie omadest. Samuti palub Püha Isa palvetada oma Kiriku karjaste eest, et nendes valitseks sügav armastus ja nad kannaks ning elavdaks lootust inimestes.

 

 

 

 

Nostra Aetate väljaandmisest möödus 50 aastat

Loe edasi: Nostra Aetate väljaandmisest möödus 50 aastatPaavsti 28. oktoobri üldaudients oli pühendatud religioonidevahelisele dialoogile. Tuhandetele inimestele, kes olid tulnud Rooma paavst Franciscuse iganädalasele üldaudientsile, kõneles Püha Isa Jumaliku Halastuse aasta eel kristlaste ja islamiusuliste vahelisest dialoogist ning omavahelisest suhtest, usust ja koostegutsemisvõimest. Püha Isa rõhutas, et nii kristlaste kui juutide, kristlaste ja islamiusuliste vahel peab valitsema sõprus ja rahu. Paavst palus palvetada ka selle eest, et perekondades valitseks rahu erinevate usuliste vaadete vahel.  "Me palvetame, et hea tahtega inimestes valitseks mõistmine, et nad näeksid üksteist vendade ja õdedena suures inimperekonnas, mis on ühendatud rahus.

Samuti möödus 50 aastat Teise Vatikani Kirikukogu deklaratsioonist "Nostra Aetate", mis kõneleb kiriku suhtest teiste religioonidega, mida lähemalt paavst Franciscus üldaudientsil tutvustas.  

Nostra Aetate on leitav ja loetav eesti keeles SIIT.

Siseminister andis Vello Salole üle ministeeriumi teenetemärgi

Loe edasi: Siseminister andis Vello Salole üle ministeeriumi teenetemärgiPreester Vello Salo pälvis siseministeeriumi hõbeteenetemärgi suure panuse eest Eesti usu- ja kultuuriellu ning silmapaistvate teenete eest okupatsioonivõimude repressiivpoliitika uurimisel. Siseminister Hanno Pevkur andis teenetemärgi üle pühapäeval 25. oktoobril Pirita kloostris. „Tänavusel Maarjamaa 800. juubeliaastal saame eriliselt esile tõsta isa Vello Salo aktiivset tegevust meie ajaloo uurimisel ja teadvustamisel nii läbi tema kirjastuse Maarjamaa väljaannete kui ühiskonnas laiemalt," märkis Pevkur üleandmisel. 5. novembril tähistab roomakatoliku kiriku vaimulik, literaat, tõlkija ja kirjastaja Vello Salo oma 90. sünnipäeva. Aastast 2001 on ta Pirita kloostri preester. Salo on avaldanud ülevaateid okupatsioonivõimude repressioonidest Eesti territooriumil ning ta juhtis pikka aega okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riiklikku komisjoni. Siseministeeriumi hõbeteenetemärk antakse vääriliste teenete ja tulemusrikka koostöö eest.

Loomisel on uus komisjon Rooma Kuurias

Loe edasi: Loomisel on uus komisjon Rooma KuuriasNeljapäeval 22. oktoobril teatas paavst Franciscus Peresinodis, et kavatseb luua uue komisjoni Rooma Kuurias, mis tegeleb ilmikute ja pereelu küsimustega. Paavst peab vajalikuks, et Vatikanis tegutseks sellise kompetentsiga organ, mis lahendaks ilmikute, perekonna ja elukultuuri küsimusi. Selleks on moodustatud erikomisjon, mis töötab välja kanoonilist pädevust loodava komisjoni tarbeks. Teksti esitletakse Kardinalide Nõukogu istungil käesoleva aasta detsembris. Püha Isa lisas, et komisjonis hakkavad kaastööd tegema Paavstliku Eluakadeemiasse kuuluvad isikud ja teiste institutsioonide inimesed, kes on seotud perekonna ning ilmikute küsimustega. Paavsti sõnade järgi on see oluline samm, sest see ühtlustab kolme praegu eksisteeriva institutsiooni tööd ning aitab anda suuremat tähelepanu erinevatele probleemidele, mis on seotud ilmikute tegevusega kirikus, perekondade tänaste väljakutsetega ning kiriku ning perekonna koostööst lähtuvate teemadega. Kuidas täpselt hakkab uus institutsioon tööle, selgub detsembrikuuks valmivas dokumendis.

Allikas: Catholic News Agency, 22. oktoober 2015

Paavst Franciscus tuletas kolmapäevasel üldaudientsil meelde püha paavst Johannes Paulus II õpetust abielusakramendist

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/syndmused/2015/paavstaudientsil.jpg'

Loe edasi: Paavst Franciscus tuletas kolmapäevasel üldaudientsil meelde püha paavst Johannes Paulus II...„Sinod kinnitab koos Wojtyla õpetusega abielulahutamatust," märkis paavst Franciscus oma kolmapäevases katehheesis tuhandetele inimestele Püha Peetruse väljakul toimunud üldaudientsil. Paavsti katehhees üldaudientsil Roomas on suunatud sellel aastal perekonna temaatikale ja Püha Isa püüab oma õpetusega puudutada erinevaid valukohti ühiskonnas, pereelus ja tööl ning seeläbi aidata inimestel läbi kirikuõpetuse jõuda erinevate tekkinud konfliktide lahendusteni. Nii käsitles kolmapäeval, 21. oktoobril paavst Franciscus püha paavst Johannes Paulus II õpetust, et abielu on lahutamatu.

Isa Pedro Vatikanis

Loe edasi: Isa Pedro Vatikanis

19. oktoobri hommikul oli meie Eesti preestril, isa Pedrol, võimalus viibida Vatikanis Casa Santa Martas paavst Franciscusega Missal. Peale Missat toimus kohtumine, kus isa Pedro andis üle mõned kirjad ja kingitused paavstile, sealhulgas ka Peeter-Pauli koguduse pühapäevakooli laste grupifoto, millest ühe foto Püha Isa õnnistas ja tuleb koos paavsti õnnistusega Eestisse tagasi; teine raamitud foto jäi kingitusena paavst Franciscusele. Kohtumise fotod on vaadatavad Vatikani L'Osservatoro Romano fotoarhiivis: www.photovat.com. Selleks tuleb minna ja valida 2015. aasta sündmuste fotod ja sealt Missa a Casa Martha (19.ottobre 2015). Loodame õige pea ka fotod saada ja avaldada Katoliku Kiriku kodulehel. 

Piiskop Philippe Jourdani loeng Piiskoppide Sinodist

Loe edasi: Piiskop Philippe Jourdani loeng Piiskoppide Sinodist18. oktoobril toimus piiskop Philippe Jourdani loeng Peresinodi teemal Peetruse-Pauluse katedraalis Tallinnas. Piiskop Philippe Jourdan selgitas mis on Sinod, kuidas tekkis selline töövorm kui Sinod ja tutvustab lähemalt Sinodi tööd lähtuvalt käimasolevast Piiskoppide Sinodist ning käsitles mõningaid arutlusel olevaid teemasid perekonna kutsumusest ja misjonist. Piiskoppide Sinod toimub 4.-25. oktoobrini 2015 Roomas. Toimunud loengu video on vaadatav SIIT.

Halastuse kingitus

Loe edasi: Halastuse kingitusNeljapäeval, 15. oktoobril tegi paavst Franciscus üllatusvisiidi kodutute keskusesse Vatikani nurgal, mida peavad jesuiidid ja hoolemaja kannab nimetust "Halastuse kingitus". Seal keskuses elab hetkel 30 kodutut, kellest enamik on itaallased. Paavst andis oma õnnistuse ja tutvus elutingimustega. Samuti julgustas ta kodutuid elule tagasi pöörduma ning mitte unustama armulist Taevaisa. Keskus on väike, mahutab vaid 34 inimest ja maksimum 30 päeva saab üks kodutu seal järjest viibida. Kuid Vatikan püüab kiiremas korras enne jõule veel tekitada kohtasid juurde, et keskus oleks valmis võtma 84 inimest. Püha Isa visiit oli kõigile üllatuseks ning paavsti saatis üks kodutu, kes tutvustas kogu majapidamist.
Allikas: Vatican News, www.news.va

11. oktoobri Angelus Roomas. Jumala pilk on meie peal

Loe edasi: 11. oktoobri Angelus Roomas. Jumala pilk on meie pealIganädalasel Angeluse ajal peetud kõnes enne Neitsi Maarja palvet paavst Franciscus rääkis sel pühapäeval inimnõrkustest, põhinedes Markuse evangeeliumi kirjakohal, mis räägib rikkast noormehest. "Me peame end vabastama asjadeorjudest, et teha ruumi Jumala armastusele." Püha Isa lisaks märkis: "kas me märkame kui Jumala pilk on meie peal. Kas me oleme kunagi sellele mõlnud kuidas Jumal vaatab meid? Niisamuti peame me hoolitsema oma ühise kodu eest."