Katoliku Kirik EestisToimus Maarjamaa pühendamise uuendamine Neitsi Maarjale

Loe edasi: Toimus Maarjamaa pühendamise uuendamine Neitsi MaarjaleVastavalt Rooma-Katoliku Kiriku traditsioonile uuendas piiskop Philippe Jourdan koos Riia peapiiskopi Zbignievs Stankevicsiga Maarjamaa pühendamist Jumala Emale 6. septembril toimunud Maarjamaa juubeli Missal. Missat pühitses apostellik nuntsius Balti riikides Mons. Pedro Lopes Quintana ja andis edasi Püha Isa sõnumi, kus paavst Franciscus saadab oma apostelliku õnnistuse kogu Eesti rahvale Maarjamaa juubeli puhul. «Eestimaa piduliku pühitsemise uuendamise puhul Pühimale Neitsi Maarjale, meenutamaks esimest, kaheksasada aastat tagasi aset leidnud pühitsemist Terra Mariana nime all, mille aastal 1215 kinnitas paavst Innocentius III, loodab Tema Pühadus Paavst Franciscus, vaimses ühenduses selle kalli rahvaga, kes tänulikult meenutades Jumala Ema jätkuvat kaitset, toetub uuenenud armastusega Tema taevasele eestkostele, et see tähendusrikas aastapäev kinnitab perekondades, uutes põlvkondades ja kõigis usklikes elavat usku, tugevat lootust ja tegusat armastust,» seisab paavst Franciscuse läkituses. 

Pühapäevasel Angelusel kutsus paavst Franciscus vastu võtma pagulasi

Loe edasi: Pühapäevasel Angelusel kutsus paavst Franciscus vastu võtma pagulasi

Paavst Franciscus kutsus kõiki Euroopa kogudusi ja religioosseid kogukondi üles võtma vastu ühe pagulaste perekonna, et näidata üles solidaarsust.
"Ma pöördun kõigi Euroopa koguduste, religioossete kogukondade, kloostrite ja pühakodade poole, et nad võtaksid vastu ühe pagulaste perekonna," vahendas ERR paavsti sõnu tema pühapäevases Inglitervituse läkituses Vatikanis. Paavst Franciscuse sõnul näitab Vatikan solidaarsuses eeskuju - kaks Vatikani kogudust võtavad lähipäevil vastu kumbki ühe pagulaste perekonna. Tema sõnul oleks migrantide perekondade vastuvõtmine konkreetne žest,

6. septembri Maarjamaa pühitsuspalve

Loe edasi:  6. septembri Maarjamaa pühitsuspalve

Issand, Jeesus Kristus,
Sinu tarkuses ja ettehoolduses, oled Sa tahtnud,
et meie maa saaks pühendatud Sinu Emale, Neitsi Maarjale
ning seda tuntakse tänaseni Maarja ilusa nime järgi.
Meie ajalugu seda tunnistab, meie kultuur ja keel seda hoiavad,
meie luuletajad seda mäletavad, meie lauljad seda laulavad.
Sinu soovist juhituna, pöördume Sinu poole -
võta vastu heldusega see pühendamine Sinu Emale,
mida täna uuendame Sinu, meie Issanda armus.
Ja anna oma õnnistus ning arm meile kõigile,
kes kanname rõõmuga Maarjamaa nime.

Leidke aega palveks: paavst Franciscus

Loe edasi: Leidke aega palveks: paavst FranciscusPaavst Franciscus, 26. augusti Üldaudientsil Roomas rõhutas oma kateheesis tuhandetele palveränduritele palve tähtsust perekonnas. "Leidke aega palveks oma peres," nentis Püha Isa. "Palve südameks on armastus Kristuse vastu. Palvetage isegi kõige kiiremal hetkel koos perekonnaga". Paavsti sõnade järgi iga väiksemgi hetk palveks päeva jooksul on suur tänu Jumalale. "Oma palvega võite olla kui Maarja ja Marta, kes pakkusid kodusoojust Jeesusele," lisas Püha Isa ja õnnistas kõiki kohaletulnudi kuumal augustikuu päeval ja täna, 26. augustil oli paavst Franciscuse 100 Üldaudients.

Allikas: The Rome Reports, www.romereports.com

Erimeelsuste ületamine ning rahu saavutamine. Püha Isa 2016. aasta rahuläkitus

Loe edasi: Erimeelsuste ületamine ning rahu saavutamine. Püha Isa 2016. aasta rahuläkitusIgal aastal, 1. jaanuaril, esitab Püha Isa oma temaatilise rahuläkituse. "Erimeelsuste ületamine ning rahu saavutamine on 49. maailma rahupäeva, mis paavst Franciscuse valitsemisajal kolmanda korda toimub, juhtmõte. Ükskõiksus meie ajastut kimbutavate nuhtluste suhtes on rahu puudumise peamisi põhjuseid. Tänapäeval on ükskõiksus seotud erinevate individualismi avaldumisvormidega, mis põhjustavad üksindust, teadmatust, enesekesksust ning sellest tulenevat huvi ja pühendumissoovi puudust. Infotulv ei tähenda paraku suuremat tähelepanu probleemidele, kui sellega ei kaasne ühtlustundel põhinev avatus. Selleks on lisaks perekondadele oluline ka koolitajate-õpetajate, kultuuriinimeste, ajakirjanduse, vaimu- ja kunstiinimeste panus. Ükskõiksust saab alistada vaid sellele ühiselt reageerides," teatas Vatikani Raadio. Paavsti sõnade järgi, tuleb rahu nimel töötada; see pole miski, mida saavutatakse ilma jõupingutusteta, ilma oma meelt ning südant muutmata, ilma loovuse ja positiivse kaasatuseta arutellu. Püha Isa rahupäeva läkitus avaldatakse 1. jaanuari 2016.

Allikas: Vatikani Raadio, 11.08.2015

Soome sai uue soomlasest preestri

Loe edasi: Soome sai uue soomlasest preestriVend Gabriel Salmela OP ordineeriti preestriks Pühima Neitsi Maarja Taevavõtmise Suurpühal Lohja Püha Laurentiuse kirikus. Pühituse viis läbi Soome piiskop Teemu Sippo SCJ. Soomes on nüüdsest  3 soomlasest preestrit ja 1 apostellik nunstius: piiskop Teemu Sippo SCJ, isa Gabriel Salmela OP ja isa Anders Hamberg (Turus) ning apostellik nuntsius New Dehlis mons. Tuomo T. Vimpari.

Peale ordineerimist jätkus piiskopkonna pidu katoliku puhkekeskuses Stella Maris, Lohja lähistel.

Oma esimese Missa pühitses isa Gabriel pühapäeval 16.08 Püha Hendriku katedraalis Helsingis, kuhu oli osalema ja tervitama tulnud väga suur hulk inimesi.

Vaata lähemalt: www.studium.fi
F
oto: Studium Catholicam

Töö ja palve

Loe edasi: Töö ja palveTaas on alanud paavst Franciscuse üldaudientsid Roomas ja kolmapäevase, 12.08 üldaudientsi teema oli suunatud tööle ja palvele. Sellega soovib Püha Isa osutada tähelepanu töö- ja palveelu seostele perekonnas. Paavst Franciscus märkis, et tihti tööd tehes meie ei märka, millist vilja kannab meie töö. Tihti ei ole tulemused koheselt näha, kuid töö on alati viljakas, isegi kui tuleb ette raskusi. Tööviljad aga ei ole paavsti sõnade järgi alati erialased, vaid ka läbi selle tegevuse, mida teevad mees ja naine koos perekonnas, nimetame tööks.  

Paavst nentis, et perekonna märkamine tööl on samuti vajalik, seda selles mõttes, et kui on kellegil sünnipäev, või sünnib laps või keegi on abiellunud, et seda tuleks tähistada mitte perekeskselt vaid kolleegidega töö juures.

Üldaudientsi lõpus soovitas Püha Isa mitte unustada ka puhkamist ja pühapäeva tähistamist. Tihti nõutakse palju inimestelt ja ei jõua kõike teha ettenähtud tööajal, kuid ei tohi seda teha perekonna arvelt. Pühapäevane Armulaud ei tohi jääd ära töö tegemise tõttu. Paavst Franciscuse soovitus oli viia sisse konkreetne elurütm, mis annaks aega palveks ja töö tegemiseks ning meie elu keskmeks oleks Jeesus Kristus oma armastuses ja ohverduses.

Palveintentsioonid augustikuus

Loe edasi: Palveintentsioonid augustikuusPüha Isa palveintentsioon on augustikuus suunatud vabatahtlikele, ja ta palvetab, "et vabatahtlikud võiksid end heldelt anda vajajate teenistusse". Püha Isa evangeelseks palveks augustis on, "et meie võiksime õppida naabriks olemist nende vähemuste kõrval, kes seda kõige enam vajavad." Palvetagem üheskoos paavst Franciscusega. Samuti on palunud Püha Isa pidevalt palvetada oktoobris algava Piiskoppide Sinodi eest.

Vatikan, 31.juuli 2015

Elu Päev 2015 Ühendkuningriigis ja Walses 26. juulil

Loe edasi: Elu Päev 2015 Ühendkuningriigis ja Walses 26. juulil26. juulil peetakse Ühendkuningriigis ja Waleses Elu Päeva (Day of Life). Elu Päeva eel saatis omad head soovid ja omapoolse toetuse ka paavst Franciscus Inglismaa apostellikule nuntsiusele, kus märkis, et Elu Päeva tähistamine märgib suurt ühispalvet inimelu kaitseks. Apostellik nuntsius Inglismaal, piiskop Antonio Mennini märkis, et inimesed, kes osalevad sellel olulisel sündmusel ja töötavad selle heaks, et kaitsta inimelu ning tõstatavad igapäevase tööga inimelu väärikuse teadlikust ühiskonnas, neil on väga hea meel Püha Isa õnnistuse üle. Elu Päev on fokusseeritud katoliku õpetusest tulenevast inimelu heaolule ning keskendub 2015. aastal eriti inimelu lõpu küsimustele. Ühtlasi Elu Päev tõstatab küsimuse, et kuidas meie võtame vastu surma kui see saabub. Surma teemat perekonnas on käsitlenud ka paavst Franciscus juunikuu perekonnatemaatika kateheesides, mida Püha Isa annab kolmapäeviti Üldaudientsil Roomas. Elu Päeva palvega saavad kõik katoliiklased ühineda pühapäeval, 26. juulil 2015.

Allikas: Vatikani Raadio

 

 

 

3. oktoobril toimub palvevigiilia Piiskoppide Sinodi eest Roomas

Loe edasi: 3. oktoobril toimub palvevigiilia Piiskoppide Sinodi eest RoomasItaalia Piiskoppide Konverents korraldab palvevigiilia 3. oktoobril Püha Peetruse väljakul, kuhu kutsutakse kõiki peresid üheskoos palvetama Piiskoppide Sinodi eest, mis algab 4. oktoobril ja kestab 25. oktoobrini Roomas. 

Palvevigiilia algab 3. oktoobri õhtul, kuhu on kutsutud kõiki kohaletulijaid süütama palveküünlaid palveks järgneval päeval algava sinodi eest. Palvevigiilial Peetruse väljakul osaleb ka paavst Franciscus.

Lähem info jooksvalt Katoliku Kiriku koduleheküljel.

Allikas: Pontificium Consilium pro Familia, 6. juuli 2015