Katoliku Kirik EestisEesti Kirikute Nõukogu pöördumine Riigikogu liikmete poole

Loe edasi: Eesti Kirikute Nõukogu pöördumine Riigikogu liikmete pooleAustatud Riigikogu liikmed, pöördume teie poole veelkord mures, mis tuleneb kooseluseaduse kiirustavast menetlemisest Riigikogus. Kutsume teid uuesti üle mõtlema, kas antud seaduseelnõu olemasoleval kujul ikkagi teenib seda eesmärki, mis seaduseelnõu seletuskirjas on kirja pandud. Meie arusaam on, et kooseluseadust sellisel kujul ei ole tegelikult vaja. Selle vastuvõtmine oleks riiklik viga.

Armastada Kristuse pilgu läbi. Sinodi palvevigiilia (4.10.2014)

Loe edasi: Armastada Kristuse pilgu läbi. Sinodi palvevigiilia (4.10.2014)4. oktoobril toimus Vatikanis palvevigiilia ligi 40 000 inimesega perekondadele pühendatud Sinodi eest, mis algab 5. oktoobril ja lõppeb 19. oktoobril, kus ka kuulutatakse õndsaks paavst Paulus VI.

Kolmas Erakordne Piiskoplik Üldassamblee on pühendatud perekonna küsimustele ja pereväärtuste küsimustele. Eesmärgiks on tegeleda nende küsimustega, millega seisab silmitsi tänane perekond ja kuidas kirik saab toetada perekonda ja pereväärtusi.

Pühal vigiilial paavst ütles, et meil on jõudu ja õrnust, mis tuleneb Evangeeliumist, et võita see, mis loob kannatust ja vägivalda. "Armastagem Kristuse pilgu läbi", lisas paavst Franciscus.

Euroopa piiskoppide kohtumine paavstiga

Loe edasi: Euroopa piiskoppide kohtumine paavstigaPaavst Franciscus rääkis reedel, 3. oktoobril Euroopa Piiskoppide Konverentsi kohtumisel kui olulise võimaluse ees sellel konverentsil piiskoppid seisavad, et ühiselt mõelda kuidas väärtustada perekonna ja perekonnaväärtuste eest tänases ühiskonnas.

Püha Isa rõhutas, et perekonnad ja vaimulikud peavad omavahel tegema koostööd, et kogudused saaksid olema kui "perekondade pered", kus kogudus saab toetada abielus peresid, neid kellel on probleeme või tekkinud lahkuminemisega seotud küsimusi, kui ka toetada neid perekondi, kellel on normaalne igapäevane pereelu.

Paavst Franciscus rõhutas eriti vajadust tuua ühiseid ja koordineerituid tegevusi kogudustesse ning need märkida ka kiriku direktiividega ja toetada ning edendada katoliku koolide tegevust

Lõpuks paavst julgustas kõiki konverentsil osalejaid, et nad jätkaks oma jõupingutusi kiriku osaduse edendamisel erinevate kirikute vahel Euroopas ning hõlbustaks nõuetekohast ja Evangiliseeritud koostööd ja et nende "prohvetlik hääl" kõlaks ühiskonnas.

Terviktekstid kõnedest ja kohtumistest on saadaval inglise keeles www.ccee.eu

Vello Salo. Maarjamaa lugu

Loe edasi: Vello Salo. Maarjamaa luguKOLM ELUJÄRKU

Ristirahvas elab Päästja tulemise, uue maa ja taeva ootuses – võiks öelda: tulevikus. Ent ta ei tohi ega taha unustada minevikku, kogu Kiriku, Kristuse Müstilise Ihu elulugu praeguse maa peal. Pilguheiteks käidud teele on meil, Eesti ristirahval, küllalt põhjust juba sellepärast, et meie kirikulugu ootab alles kirjutajat ja orjaöö-müüt kummutamist, ent eriti nüüd, mil on välja kuulutatud juubeliaasta Kaheksa sajandit Maarjamaad.

 

Paavsti palveintentsioonid oktoobriks

Loe edasi: Paavsti palveintentsioonid oktoobriksPaavst Franciscuse palveintentsioon oktoobrikuuks on palve nende eest, keda on tabanud sõjahoop ja kannatanud vägivalda. Teiseks palub paavst Franciscus palvetada evangeeliumi kuulutamise eest, et see taaselustaks usklike innukust seda kuulutada kõikjal maailmas.

Allikas: Vatican News, 1. oktoober 2014

Alvaro del Portillo kuulutati õndsaks

Loe edasi: Alvaro del Portillo kuulutati õndsaks Alvaro del Portillo (1914-1994) oli püha Josemaria esimene järglane Opus Dei peana. Ime, mille Püha Tool kinnitas seisnes Tšiili vastsündinud poisi Jose Ignacio Ureta Wilsoni koheses paranemises. Mõni päev pärast sündi 2003. aasta augustis tabas teda südameseisak, mis kestis üle 30 minuti ning järgnes ulatuslik verejooks. Ta vanemad palvetasid piiskop Alvaro del Portillo eestkostel suure usuga. Msgr. Flavio Capucci, pühakukskuulutamise esitaja ja uurija, on kokku saanud ligi 12 000 allkirjastatud piiskop Alvaro eestkostel asetleidnud armutegude juhtumit. Juulis 2013 kirjutas paavst Franciscus alla dekreedile, kus kinnitas imede asetleidmist ning kiitis heaks Alvaro del Portillo õndsakskuulutamise.

Palverännuteekonnast Piritalt Vana-Vastseliinasse

Loe edasi: Palverännuteekonnast Piritalt Vana-VastseliinassePirita Kloostri sõbrad on koostanud palverännutee Piritalt Vana-Vastseliinasse. Ühised huvid ja ettevõtmised on sidunud kloostri sõpruskonda ja nüüd on valminud teekond, mida palves läbi Eesti kõndida. Miks ka mitte võtta ette palveränd Maarjamaal. Palverännu kohta Piritalt Vana-Vastseliinasse saab informatsiooni ka palverännu koduleheküljelt www.palverand.ee. Kuid leheküljelt saab lisaks lugeda vajalikku infot palverännu teekonna kohta ning leiab ka palveid, mida enne rännakule asumist palvetada või palverännu ajal. Lähemalt saab küsida ka palverännuteelistelt:

Lagle Parek

Tiiu Allikvee
 

Vaata lähemalt: www.palverand.ee

Piiskopi mõtisklus Maarjamaa aasta puhul

Loe edasi: Piiskopi mõtisklus Maarjamaa aasta puhulLigi 800 aastat tagasi paavst Innocentius III kinnitas Liivimaa pühendumist Neitsi Maarjale. Sellest ajast peale Eestimaa on Maarjamaa ja me võime öelda, et seisame nüüd Maarjaga eriti seotud aasta ees. See pühendumine on nii oluline hetk Eesti ajaloos ja kultuuris, et paljud kristlased ning samuti riik ühinevad üheskoos selle tähistamiseks. Samas on loomulik, et katoliiklased kelle seas Maarjamaa mõiste ja tähendus on sündinud, tahaksid elada seda aega erilise intensiivsusega, elada kui hingelist retke, tõelist palverännakut. Ja on ka loomulik mõelda, et palju teisi inimesi üle Eestimaa tahaksid elada seda aega mitte ainult kui mineviku mälestust, vaid kui usulist ning vaimset teed. Seetõttu kavatsen ette valmistada iga kuu lühikese mõtiskluse, mis aitaks süveneda Maarjamaa olulisusesse ja Neitsi Maarja austamise aardesse kristlaste usus.

 

Uued raamatud

Loe edasi: Uued raamatudAugustis ilmus kaks raamatut, millest üks on Opus Dei rajaja püha Josemaría Escrivá de Balagueri jutluste kogu "Jumala sõbrad", milles autor kutsub meid mõtisklema vagaduse, Jumala lapseks olemise ja inimese igavikulise saatuse üle. Teine raamat, "Jumalaga ühel sammul" on Mgr Josemaría Escrivá de Balaguer'i elulugu, pilguheit erakordse inimese eluteele.

Raamatuid on võimalik osta koguduse kantseleist või hästivarustatud raamatukauplustest.

Piiskop Philippe Jourdani avasõnad Maarjamaa vespril

Austatud daamid ja härrad,

Tänane pidulik vesper ehk õhtupalvus on pühendatud Maarjamaa 800. aastapäevale. Palju rahvaid annavad oma maale või riigile teise nimetuse, mis meenutab poeetiliselt selle maa ajalugu või välimust, enam-vähem nagu pereliikmed annavad vahel üksteisele õrnu hüüdnimesid, millega nad väljendavad oma armastust ja pikalt kestnud pereelu. Prantslased nimetavad oma maad Heksagooniks, hispaanlased nende oma Härjanahaks. Ma ei tunne riigi nimetust, mis oleks nii tähendusrikkas ja kaugele ulatuv kui meie Maarjamaa. Me võime olla uhked selle nime üle.