Katoliku Kirik EestisPiiskopi dekreedi kokkuvõte (isa Ivo kohta)

Siinjuures avaldame Eesti Apostelliku Administraatori 26.10.2016 a. dekreedi kokkuvõte:

Isa Ivo Õunpuu on resideerunud Eesti Apostellikus Administratuuris alates 2006 aastast. Viimastel aastatel on ta teeninud vikaarpreestrina Narva Püha Antoniuse koguduses. Algusest peale, austades tema õigusi, talle on antud võimalus pühitseda erakorralises vormis sakramente Eesti Apostellikus Administratuuris, tingimusel, et ta peab pühitsema ka tavapärases vormis Püha Missat.

Piiskopi läkitus Piiskoppide Sinodi puhul

Loe edasi: Piiskopi läkitus Piiskoppide Sinodi puhulArmsad vennad ja õed!

Hiljuti, 6. septembril, toimus Peeter-Pauli kirikus Eestimaa pühendamine Neitsi Maarjale, mida mul on olnud suur rõõm läbi viia koos Riia peapiiskopiga; üheskoos nii paljude inimestega, kes olid kohale tulnud ja nende seas riigi- ja erinevate kristlike konfessioonide esindajad. Eriti tore üllatus oli lugeda paavst Franciscuse sõnumit, milles ta avaldas lootust, et „see tähendusrikas aastapäev kinnitab perekondades, uutes põlvkondades ja kõigis usklikes elavat usku, tugevat lootust ja tegusat armastust" ning millega Püha Isa saatis oma õnnistuse nii Eesti katoliiklastele kui ka kogu Eesti rahvale.