Katoliku Kirik EestisPiiskopi läkitus Piiskoppide Sinodi puhul

jourdanivappArmsad vennad ja õed!

Hiljuti, 6. septembril, toimus Peeter-Pauli kirikus Eestimaa pühendamine Neitsi Maarjale, mida mul on olnud suur rõõm läbi viia koos Riia peapiiskopiga; üheskoos nii paljude inimestega, kes olid kohale tulnud ja nende seas riigi- ja erinevate kristlike konfessioonide esindajad. Eriti tore üllatus oli lugeda paavst Franciscuse sõnumit, milles ta avaldas lootust, et „see tähendusrikas aastapäev kinnitab perekondades, uutes põlvkondades ja kõigis usklikes elavat usku, tugevat lootust ja tegusat armastust" ning millega Püha Isa saatis oma õnnistuse nii Eesti katoliiklastele kui ka kogu Eesti rahvale.


Sellel päeval valdas meid suur rõõm ning ma olen kindel, et see rõõm oli veel suurem Taevas. Kui me austame Maarjat, me kummardame Kristust! Seetõttu, armsad vennad ja õed, ma julgustan teid sagedamini ja suurema usaldusega pöörduma Jumalaema poole kõikides oma vajadustes, sest oleme nüüd väga erilisel viisil temale pühendatud ja tahame olla tema omad kuni meie elu lõpuni ning seda kuni maailma lõpuni.
Oma hiljutisel välisvisiidil Lõuna-Ameerikas palus paavst Franciscus innukalt palvetada piiskoppide Sinodi eest, mis algab Roomas 4. oktoobril. 6. septembril toimunud Eestimaa pühendamine on meile ajendiks, et me palvetaksime veelgi suurema usuga selle intentsiooni eest, mis on praegu nii sügavalt Peetruse järglase südames ja hinges. See teema on väga oluline nii Kiriku kui maailma tuleviku jaoks. Seetõttu olgem suuremeelsed palves. Ja nagu on kombeks Kirikus eriti suurte vajaduste korral, kutsun ma teid paastuma vähemalt ühel päeval Sinodi intentsioonide eest. See paastupäev võiks olla viimane reede enne sinodi algust, reedel 2. oktoobril.
Olgem kindlad, et Jumal vaatab suure rõõmuga meie usu peale, mis pani meid austama Tema Ema Neitsi Maarjat ja Talle pühendama kogu Eestimaad.

+ Piiskop Philippe Jourdan
Eesti Apostellik Administraator

Tallinnas, 24. septembril 2015 a.

Social button for Joomla