Katoliku Kirik EestisSinodi järgne kiri noortele

Loe edasi: Sinodi järgne kiri noorteleMeie, Sinodi isad, pöördume nüüd teie, maailma noorte poole lootuse, usalduse ja lohutuse sõnadega. Oleme neil päevil kogunenud, et kuulda Jeesuse, „igavesti noore Kristuse“ häält ja Temas ära tunda teie paljusid hääli, teie vaimustushüüatusi, teie abihüüdeid ja teie vaikushetki.

Oleme tuttavad teie sisemise otsinguga, rõõmu ja lootusega, valu ja ahastusega, millest koosnevad teie igatsused. Nüüd tahame, et te kuulaksite meie sõnu: me tahame jagada teie rõõmu, nii et teie püüdlused saaksid ellu ärgata. Oleme kindlad, et oma elujanuga olete valmis sekkuma oma unistuste realiseerimiseks ja oma ajaloo kujundamiseks.
Meie nõrkused ei tohiks teid eemale peletada; meie puudused ja patud ei tohi takistada teie usaldust. Kirik on teie ema; ta ei hülga teid; ta on valmis saatma teid uutel teedel, kõrgematel radadel, kus Vaimu tuuled puhuvad tugevamalt - pühkides ära ükskõiksuse, pealiskaudsuse ja heidutamise udu.

Valgust, et näha, tugevust, et tahta

Loe edasi: Valgust, et näha, tugevust, et tahta“Ära karda; nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi!” Nende sõnadega muudab Kristus Peetruse elu ja too Galileast pärit kalamees teab nüüd, milleks ta elab. Nagu Peetrus, nii seisab iga inimene varem või hiljem sellesama küsimuse ees: mis on minu elu missioon?

Sel nädalal arutleb piiskoppide sinod Roomas teemal “Noored, usk ja kutsumuse äratundmine”. Peale selle, et palume Pühal Vaimul sinodil osalejaid valgustada, kasutagem ka ise võimalust ja mõtisklegem omaenese tee üle, sest me kõik oleme saanud Jumalalt kutsumuse: olla Temaga ühendatud.

Täna avati Roomas sinod „Noored, usk ja kutsumus“

Loe edasi: Täna avati Roomas sinod „Noored, usk ja kutsumus“ 3. oktoobril avas paavst Franciscus Püha Missaga Püha Peetruse väljakul Roomas sinodi. 

Püha Isa andis käesoleva aasta juunikuus välja sinodit ettevalmistava dokumendi „Instrumentum Laboris“, mis on erinevates keeltes kättesaadav sinodi kodulehel – http://www.synod2018.va/.

Noortele pühendatud sinodi eelsel nõupidamisel Roomas väljendasid paljud noored soovi, et keegi oleks neile teekaaslaseks, kes suudaks neid mõista ilma arvustamata ja oleks võimeline kuulama ja vastama noorte küsimustele (vrd. Noortele pühendatud sinod, Instrumentum Laboris, 132).

Dokumendis „Instumentum Laboris“ kutsub paavst noori üles vaatama oma südamesse, saamaks selgust, milline on tänases maailmas nende südamekutse - kutsumus – perele, tööle, pühendunud elule? Paavst märgib, et noortel on alati valik, kuid kuidas õiget valikut ära tunda? Paavst Franciscus väljendab oma kindlat veendumust, et noortel on Kirikus tulevikku, tuleb vaid usk ellu äratada.

Sinod 2018

Loe edasi: Sinod 2018 

3. kuni 28. oktoobrini toimub Roomas Piiskoppide Sinod, mis on pühendatud noortele. Sinod toimub egiidi all „Noored, usk ja kutsumus“.  

Miks noortele pühendatud Sinod? Paavst Franciscus andis käesoleva aasta juunikuus välja Sinodit ettevalmistava dokumendi, mis on erinevates keeltes kättesaadav Sinodi kodulehel – http://www.synod2018.va/ Selles dokumendis kutsub paavst noori üles vaatama oma südamesse, saamaks selgust, milline on tänases maailmas nende südamekutse. Kas üldse on kutsumust – perele, tööle, pühendunud elule? Ta märgib, et noortel on alati valik, kuid kuidas õiget valikut ära tunda? Paavst Franciscus väljendab oma kindlat veendumust, et noortel on Kirikus tulevikku, tuleb vaid usk ellu äratada. Ühe valulise probleemina näeb paavst põlvkondade vahelist lõhet. Ta sooviks tuua noori ja ka vanemaid seda märkama. Seda teemat puudutas paavst Franciscus juba 2016. aastal Poolas toimunud Ülemaailmsel Noortepäeval.

Teiseks tahab ta julgustada noori osalema pastoraaltöös, mis tähendab, et ilma eranditeta kõik saavad aidata abivajajaid, aidata kaasa kogudusetöös. Ta ei soovi, et noored jääksid kuidagi kõrvale kaasatusest Kirikus, sest ilma selleta ei ole neil võimalik tunda ära ka preestrikutsumust, mida Kirik väga vajab. Ta julgustab noori tulema digitaalmaailmast välja reaalsesse kogukonna ellu, kus nad saaksid aidata kaasa näiteks keskkonna kaitsmisel.