Katoliku Kirik EestisSinod 2018

noortesinod 

3. kuni 28. oktoobrini toimub Roomas Piiskoppide Sinod, mis on pühendatud noortele. Sinod toimub egiidi all „Noored, usk ja kutsumus“.  

Miks noortele pühendatud Sinod? Paavst Franciscus andis käesoleva aasta juunikuus välja Sinodit ettevalmistava dokumendi, mis on erinevates keeltes kättesaadav Sinodi kodulehel – http://www.synod2018.va/ Selles dokumendis kutsub paavst noori üles vaatama oma südamesse, saamaks selgust, milline on tänases maailmas nende südamekutse. Kas üldse on kutsumust – perele, tööle, pühendunud elule? Ta märgib, et noortel on alati valik, kuid kuidas õiget valikut ära tunda? Paavst Franciscus väljendab oma kindlat veendumust, et noortel on Kirikus tulevikku, tuleb vaid usk ellu äratada. Ühe valulise probleemina näeb paavst põlvkondade vahelist lõhet. Ta sooviks tuua noori ja ka vanemaid seda märkama. Seda teemat puudutas paavst Franciscus juba 2016. aastal Poolas toimunud Ülemaailmsel Noortepäeval.

Teiseks tahab ta julgustada noori osalema pastoraaltöös, mis tähendab, et ilma eranditeta kõik saavad aidata abivajajaid, aidata kaasa kogudusetöös. Ta ei soovi, et noored jääksid kuidagi kõrvale kaasatusest Kirikus, sest ilma selleta ei ole neil võimalik tunda ära ka preestrikutsumust, mida Kirik väga vajab. Ta julgustab noori tulema digitaalmaailmast välja reaalsesse kogukonna ellu, kus nad saaksid aidata kaasa näiteks keskkonna kaitsmisel.

 

Paavst on palunud kõigil piiskopkondadel üle maailma, lähtuvalt Sinodist, tegeleda noorte teemaga ning kaasata neid Kirikusse. Paavst Franciscusel on võimalus kuulata meie noorte poolt antavaid tunnistusi ja veeta nendega ilusaid hetki 25. septembril Eestisse toimuva visiidi ajal. Sellelt noortekohtumiselt ja meie noortelt saab tal kindlasti olema kaasa võtta midagi sellist, mida viia oktoobrikuus toimuva Sinodi ette.

 

Social button for Joomla