Katoliku Kirik EestisSinodi järgne kiri noortele

SinodiisadMeie, Sinodi isad, pöördume nüüd teie, maailma noorte poole lootuse, usalduse ja lohutuse sõnadega. Oleme neil päevil kogunenud, et kuulda Jeesuse, „igavesti noore Kristuse“ häält ja Temas ära tunda teie paljusid hääli, teie vaimustushüüatusi, teie abihüüdeid ja teie vaikushetki.

Oleme tuttavad teie sisemise otsinguga, rõõmu ja lootusega, valu ja ahastusega, millest koosnevad teie igatsused. Nüüd tahame, et te kuulaksite meie sõnu: me tahame jagada teie rõõmu, nii et teie püüdlused saaksid ellu ärgata. Oleme kindlad, et oma elujanuga olete valmis sekkuma oma unistuste realiseerimiseks ja oma ajaloo kujundamiseks.
Meie nõrkused ei tohiks teid eemale peletada; meie puudused ja patud ei tohi takistada teie usaldust. Kirik on teie ema; ta ei hülga teid; ta on valmis saatma teid uutel teedel, kõrgematel radadel, kus Vaimu tuuled puhuvad tugevamalt - pühkides ära ükskõiksuse, pealiskaudsuse ja heidutamise udu.

Kui maailm, mida Jumal armastas niivõrd, et andis meile oma ainsa Poja, Jeesuse, keskendub materiaalsetele asjadele, lühiajalistele õnnestumistele, naudingutele ja kui maailm purustab nõrgimaid, siis peate aitama tal taas tõusta ja uuesti pöörata oma pilk armastuse, ilu, tõe ja õigluse poole.

Kuu jooksul oleme käinud koos mõnega teist ja paljude teiste inimestega, kes on meiega ühendatud palve ja armastuse kaudu. Soovime jätkata teekonda nüüd igas maailmaosas, kuhu Issand Jeesus meid misjonär-jüngritena saadab.

Kirikule ja maailmale on teie entusiasm hädavajalik. Kindlasti tehke kõige nõrgemad, vaesed ja elu poolt haavatud inimesed oma teekaaslasteks.
Te olete olevik; olge helgem tulevik.

28. oktoober 2018
Vatikanis

Social button for Joomla