Piiskopi loengud

Piiskop Philippe Jourdani peetav katehheesi loengute seeria.

 LoengPealkiriPikkusPunktid Katekismuse kompendiumist
I OSA: USUTUNNISTUS 1 Sissejuhatus 37:58 1–5
  2 Jumala olemasolu 39:49 33–46
  3 Kes on Jumal? Üks Jumal 41:29 50–58
  4 Kes on Jumal? Kolmainsus 40:23 45–49
  5 Jumala ilmutus ja Piibel 41:18 6–24
  6 Maailma loomine. Mees ja naine. 41:10 59–65, 71
  7 Inimene ja pattu langemine 42:34 66–78
  8 Kes on Kristus? 40:30 79–110
  9 Missa seletus 44:48  
  10 Mis on Kirik? 41:38 147–176
  11 Paavst ja paavstlus 41:14 177–193
  12 Kiriku ajalugu 41:24  
  13 Pühade osadus - Maarja 41:36 194–199
  14 Surm ja igavene elu 41:09 202–216
II OSA: RISTIUSU SALADUSE PÜHITSEMINE 15 Liturgia 42:07 233–249
  16 Mis on sakramendid? 41:55 224–232
  17 Ristimise ja kinnitamise sakramendid 43:16 252–270
  18 Armulaua sakrament 42:41 271–294
  19 Meeleparanduse sakrament 43:42 296–312
  20 Abielusakrament 42:39 337–350
  21 Vaimuliku seisuse sakrament 41:37 322–336
  22 Haigete salvimise sakrament - matused 41:33 313–320; 351–356
ELU KRISTUSES 23 Südametunnistus - vabadus 42:28 363–376
  24 Voorused ja patt 43:23 377–400
  25 Moraalsus ja inimese teod 43:12 358–362; 415–421
  26 Kümme Käsku: 1–3 43:17 434–454
  27 Kümme Käsku: 4 42:24 455–465
  28 Kümme Käsku: 5 43:38 466–486
  29 Kümme Käsku: 6 43:26 487–502
  30 Kümme Käsku: 7–8 42:48 503–526
  31 Kümme Käsku: 9–10 41:00 527–533
  32 Ülestõusmisnädala Liturgia 40:23  
KRISTLIK PALVE 33 Mis on palve? Kuidas palvetada? 41:36 535–577
  34 Meie Isa Palve: I 41:51 578–591
  35 Meie Isa Palve: II 42:01 591–598