Katoliku Kirik EestisPüha Johannes Paulus II palveid

O Lunastaja Ema,

Taevavärav, Mere Täht,
aita oma rahvast,
kes igatsevad tõusta,
Sina, Inglitervituse kandja,
kogu loodu ime, Looja looja,
Püha Maarja, palu meie eest!
Aamen.

 

Rahu eest.
Kõige loodu, tõe ja ilu Loojale, ma palun Sind:
Kuule mu palvet, kõigi sõjaohvrite, samuti vägivalla ohvrite eest -see on hüüe kõigi inimeste ja rahvast eest.
Kuule mu häält, see on hääl, mis kostab kõigi laste eest, kes kannatavad kui inimesed asetavad oma usu relvadesse ja sõdadesse.
Kuule mu häält, ma palun Sind, sisenda kõigi inimeste südametesse rahutarkust, tugevda õiglust ja suurenda rõõmuosadust.
Kuule mu palvet, kui ma kostan kõigi rahvaste eest igal aja hetkel, kes ei taha sõda ja soovivad käia rahu teel.
Kuule mu häält ja toeta mu palvet, et saaksime alati vastata vihkamisele armastusega, ebaõiglusele täieliku õiglusele pühendudes ning jagada endeid rahule.
O mu Jumal, kuule mu häält ja juhi maailm Sinu rahusse.
Aamen.

Püha Neitsi,
kes oled elanud usus
ja näinud erinevaid olukordi,
saada oma rahu rahvastele,
kes on omavahelises sõjas.
Aita kõiki maailmas
ning teosta
oma asendamatut rahumissiooni.
Aamen.

 

Maarja, Lunastaja Ema,
ja meie Ema,
Taevavärav ja Mere Täht,
aita oma rahvast,
kes igatsevad tõusta!
Tule ja aita oma kirikut,
ilmu oma pühendunud lastele,
tugevda usku kogu maailmas,
kutsu, kes on kaugel,
muuda, kes elavad kurjuse vangis.
Ja Püha Vaim,
tõsta neid, kes on langenud väsimusse,
anna peavarju ja lohutust kurbuses!
Aamen.

 

O, Pisarate Ema,
vaata kogu emalikus halastuses maailmale!
Kuivata pisarad kannatajatelt,
hüljatutelt, meeleheitlikelt
ja kõigilt vägivalla ohvritelt!
Haara kokku kõik kahetsejate pisarad!
Ja anna uut elu,
- elu, mis avab südamed Jumaliku armastuse kingile!
Aamen.

 

Näha Jumala Valgust.

„Igaviku valgus" särab neile,
kes on lõpetanud usus oma maise palverännaku.
Selles Valguses nad näevad Jumalat „Nii nagu Tema on".
Selle kaudu näevad nad Tema palet
„Kes elab ligipääsmatuses Valguses" (1Tm 6, 16).
Neid emmates ja neid läbistades
auliku Jumaliku Valgusega.
Aamen.

 

Lähenedes Sinu Pojale.

Me oleme ühendatud palves Sinuga, Jumalaema:
Sinuga, kes oled osalenud Tema kannatustes.
Sina juhid meid Tema südamesse, Sina kannatasid risti juures
ning näitasid lõpuni oma armastust.
Oo, Jumalaema, kes osalesid Tema kannatustes,
luba lihtsalt emmata seda saladust,
Lunastaja Ema!
Sinuga koos lähenedes Sinu Poja südamele.
Aamen.

 

Issand, luba mul rääkida kõikides keeltes
selles kaasaegses maailmas:
kultuuri ja ühiskonna uuendamise keeles,
majanduse ja poliitika,
õiguse ja vabaduse,
informatsiooni ja kõikide kommunikatsiooni vahendite keeles.
Luba kuulata kõiki kõiges, kes on osalised sinu suures töös.
Saada oma Vaimu!
Uuenda seda maailma kõiges,
mida vahendavad siin ilmas Jumalalapsed.
Aamen.

 

Õnnista kõiki lapsi.

Tõsta omad käed, jumalik Jeesuslaps,
ja õnnista kõiki oma väikeseid sõpru,
õnnista kõiki lapsi kogu maailmas!
Aamen.

 

Vajades Sinu armastust.

Jeesus Kristus, Elava Jumala Poeg,
sündinud sel pühal ööl Neitsi Maarjast Petlemmas
Jeesus Kristus, meie vend ja meie Päästja!
Sinu pilgust paistavad kõik tänase maailma probleemid,
saada oma osadust, läbi oma sünni siia maisesse ilma, kõikidele rahvastele.
Võta vastu meid kõiki,
mehi ja naisi,
omi vendi ja õdesid,
kes kõik vajavad Sinu armastust ja armu.
Aamen.

Social button for Joomla