Katoliku Kirik EestisPüha Franciscus Xavier

svFranciskX3. detsember on püha Franciscus Xavieri pühakupäev. Franciscus Xavier, kodanikunimega Francisco de Jasso y Azpilicueta sündis 7. aprillil 1506 Xavieris, Hispaanias. Tuntud üks seitsmest jesuiidi ordu rajajast. Franciscus Xavier, 24 aastaselt, elades ja õpetades Pariisis, said heaks sõbraks Ignatius Loyolaga. Noor Franciscus tegi vaimseid harjutusi Ignatiuse juhendamise alla ja aastal 1534, koos kuue sõbraga, eesotsas Ignatius Loyolaga rajasid Montmartril Pariisis jesuiitide ordu. Kõik seitse andsid vaesuse, puhtuse ja paavsti apostelliku järgimise vande üheskoos Pariisis. Kuid mõni aasta hiljem, 1537. aastal reisis noor jesuiit Veneetsiasse, kus ka ta ordineeriti juba ka preestriks. Edasi suundus ta Lissaboni, et sealt edasi liikuda Aasiasse - Indiasse, Hiinasse ja Jaapanisse, põhjusel töötada jesuiitide ordu missionärina ning kuulutada risitusku. Francis Xavier ei tegelenud oma missionireisidel vaid ainuüksi õpetuse andmisega. Ta aitas haigeid, olles tihti väga raskete haigete juures, jagades toitu ja tegeledes nende asemetega. Tihti polnud temal endal toitu, ei peavarju ning veetis palju aega lageda taeva all. Kuid tema vastu huvi oli suur aasias ning paljud hakkasid teda järgima ning lasid end noorel jesuiidist preestril ka ristida. Ta suri 3. detsembril 1552 Hiinas.

Püha Franciscus Xavieri palve

Kuis armastan, mu Jumal, Sind -
Ei vaid et õndsaks teeksid mind;
Tean küll: kui ma ei kardaks Sind,
Põrgutulle Sa saadaksid mind.
Ma mõistan, Sina päästsid mind,
Ristil lunastasid pattudest mind.
Sa kandsid haavu, teotust ja häbi, rasket kannatust;
Äraarvamatut piina,
Hingekitsikust lunastussüüna,
Ja surma - seda minu eest,
Et päästa mind hukatusest.
Kuis nüüd ei peaks ma kiitma Sind,
Mu Jeesus, kes tõid ohvriks end:
Ei nõua õndsust palgaks ma,
Ei karda põrgu sattuda,
Ei mingit tasu oota ma -
Kui mind vaid armastaksid Sa.
Nii armastan ja kiidan Sind,
Kui Valitsejat kuulan Sind
Kui Jumalat ma austan Sind.
Aamen.

Social button for Joomla