Pühim Nimi Jeesus

IHS 13. jaanuarit austatakse Issanda nimepäevana. "Nimi, mis anti Jeesusele inglikuulutuse läbi, tähendab "Jumal päästab" ning ütleb meile, kes on Jeesus ja milleks Ta saadeti ("sest Tema päästab oma rahva nende pattudest", Mt 1:21). Peetrus kuulutas, et "kellegi muu läbi ei ole pääsu, sest inimestele ei ole antud ühtegi teist nime taeva all, kelle läbi meid päästetaks" (Ap 4:12)", märgib Kompendium (81). Samuti ütleb Kompendium, et Jeesus võttis Messia nime omaks (kreeka keeles sõna Kristus ja heebrea Messias tähendavad salvitut inimest), kuid Ta täpsustas ise selle tähendust: Ta on see, "kes on tulnud taevast alla" (Jh 3:13), risti löödud ja surnuist üles tõusnus. Ka meie nimetus "kristlane" tuleb sõnast Kristus. Sellel Pühima Nime päeval on hea mõtiskleda selle üle, mida tähendab olla kristlane ja kuidas Jeesus on Jumala Poeg selle täiuslikul viisil.