30. september püha Hieronymus

puha hieronymusPüha Hieronymus sündis Dalmaatsias (praegu Jugoslaavia) umbes 340. a., õppis Roomas, vaimustus kristlusest ja ristiti; pühendus askeetlikele harjutustele. Suundus itta, kus ordineeriti preestriks. Pöördunud tagasi Rooma, sai paavst Damasuse erasekretäriks ning jätkates endist mungaelu alustas Pühakirja tõlkimist ladina keelde. Seejärel asus ta Petlemma, kus oli suureks abiks kohalikule Kirikule. Püha Hieronymus on kirjutanud hulga teoseid, mis sisaldavad suuremalt osalt Pühakirja kommentaare. Ta suri 420. a. Petlemmas.